• https://www.facebook.com/%C3%87erkes-Haklari-Inisiyatifi-1720870914808523/
  • https://twitter.com/CerkesHaklari
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam138
Toplam Ziyaret867361
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar18.772118.8473
Euro20.425820.5076
Semerkew

DÇB programı kapsamında Kafkas Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenen konferansta 9 ülkeden gelen akademisyen, uzman ve eğitmenler tarafından 39 tebliğ sunulacak.

Türkiye Barolar Birliği Litai Otel'de düzenlenecek İkinci Uluslararası Adıge Dili Konferansı  27 Eylül Cuma günü saat 12:00'de başlayacak.

KAFFED tarafından yapılan açıklama ve duyurlan program şöyle:

İkinci Uluslararası Adıge Dili Konferansı'
nın iki amacı bulunuyor:

1) Diasporada Adıgecenin varlığını sürdürebilmesinin önemi ve anadil eğitimi konusunda farkındalık yaratmak; Adıge dili eğitiminin yaygınlaşması ve geliştirilmesine ilişkin politika ve öneriler geliştirmek.
2) Diasporada anadili bilmeyen çocukların ve yetişkinlerin Adıgece öğrenmesi için yöntemlerin geliştirilmesi ve materyallerin hazırlanmasına katkıda bulunmak; mevcut Adıge dili eğitimi çalışmalarından elde edilen tecrübeleri paylaşmak; diaspora ülkelerindeki Adıgece eğitimine ilişkin somut, uygulanabilir öneriler geliştirmek; Adıgece çocuk şarkıları, hikayeler, tekerlemeler gibi kültürel ürünlerin dil eğitiminde nasıl kullanılabileceğini göstermek; alfabe, ders kitabı, sözlük, görsel malzeme gibi anadil eğitimi için gerekli materyallerin internet ortamında kollektif bir şekilde geliştirilmesini sağlayacak çalışma grupları oluşturmak.

Adıge dilinin ve kültürünün korunması ve yaşatılması açısından çok önemli gördüğümüz bu konferans, ancak tüm toplumun ve kuruluşlarımızın bu konuyu sahiplenmesi, Adıge dili eğitmenlerinin ve uzmanların aktif katkı ve desteği ile mümkün olabilecektir.

* Tüm dilleri insanlığın ortak mirası ve zenginliği olarak gören,
* Adıge dilinin korunması, yaşatılması ve geliştirilmesi konusunda duyarlı olan,
* Adıge dilinin öğretilmesi konusunda tecrübesi ve önerisi olan,

tüm kişi ve kuruluşları İkinci Uluslararası Adıge Dili Konferansı'na davet ediyoruz.

Kafkas Dernekleri Federasyonuİkinci Uluslararası Adıge Dili Konferansı Programı

27-29 Eylül 2013, Türkiye Barolar Birliği, Litai Hotel, Balgat, Ankara
 


27 Eylül 2013, Cuma

12:00-13:30    Kayıtlar

13:30-13:45    Açılış Konuşması, Vacit Kadıoğlu, Kafkas Dernekleri Federasyonu Başkanı

13:45-14:30    Protokol Konuşmaları (Siyasi parti ve sivil toplum örgütleri temsilcileri)

14:30-15:00    Çay Arası

15:00-16:30    Panel 1: Yokolma Tehlikesi Altındaki Diller ve Adıge Dili
Oturum Başkanı: 
Doğan Özden (Dünya Çerkes Birliği Yönetim Kurulu Üyesi)

Promoting Endangered Languages, Meirion Prys Jones (Dilsel Çeşitliliği Teşvik Ağı/Network to Promote Linguistic Diversity)
Typological Perspectives on the Circassian Languages, Karina Vamling (Malmö Üniversitesi)
Typologically Unusual Phonemes  of the Circassian Languages, Ayla Applebaum (Kaliforniya Üniversitesi-Santa Barbara)

16:30-17:00    Çay Arası

17:00-19:00    Panel 2: Adıge Dili ve Kültürü
Oturum Başkanı: Cihan Candemir (Dünya Çerkes Birliği Yönetim Kurulu Üyesi)
Adıge Dili ve Kültürü, Bırsır Batırbıy (Adıgey Cumhuriyeti Sosyal Araştırmalar Enstitüsü)
Anayurtta Adıge Dili Eğitimi, Murat Tabish (Kabardey Balkar Cumhuriyeti Sosyal Araştırmalar Enstitüsü)
Türkiye'de Adıge Dilinin Konumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri, Cahit Aslan (Çukurova Üniversitesi)
Kaybetmekte Olduğumuz Eşsiz Hazine, Fahri Huvaj (Kabardey Balkar Cumhuriyeti Sosyal Araştırmalar Enstitüsü)

19:00-21:00    Resepsiyon
 


28 Eylül 2013, Cumartesi

09:00-10:45     Oturum 1: Dil Politikaları ve Adıge Dilinin Konumu
Oturum Başkanı: 
Vacit Kadıoğlu

Adıge Alfabesinin Dünü ve Bugünü; Yarına Dair Yapılması Gerekenler, Wunatlokov Vyaçeslav (Kabardey Balkar)
Dil Politikaları ve Alfabe Çalışmaları, Murat Papşu (Türkiye)
Каффэд Хасэхэм Я Федерацэм Хуэкlуэу, İbrahim Abaze (Kabardey Balkar)
Адыгэбзэ |Уэхур Политик |Уэхугъэщ, Yakup Temel (Türkiye)
Zamanın Dışında Kalan Çerkesce ve Bir Çözüm Önerisi, Ergün Yıldız (Kabardey Balkar)

10:45-11:00    Çay Arası

11:00-12:30     Oturum 2: Dil Eğitiminde Yöntemler
Oturum Başkanı: Zafer Sürer
Адыгэбзэр егъэджэкIэщIэм тешэным теухуауэ, Hatshuk Raya (Kabardey Balkar)
ЩIэблэм адыгэбзэр ягъэIурыщIэ хъун папщIэ, Karden Musadin (Kabardey Balkar)
Бзэмрэ Гэнэтикэмрэ, Cevdet Soycan (Türkiye)
Sakin Öğrenme Yöntemi ile Dil Öğrenmek, Can Polat ve Rafet Tunçkılınç (Türkiye)

12:30-13:30     Öğle Yemeği

13:30-14:30     Oturum 3: Davetli Oturum
Oturum Başkanı: Admiral Daşdemir
Adıgecenin Önemi ve Hamburg Etnoğrafya Müzesi Sergisi, Wulf Köpke (Almanya)
On Specifics of the Circassian Morphology, Yury Lander (Rusya Federasyonu)

14:30-15:00    Çay Arası

15:00-16:30     Oturum 4: Adıge Dili Eğitiminde Kullanılacak Materyaller
Oturum Başkanı: Erdoğan Boz
Адыгэбзэр IуэрыIуатэмрэ лъэпкъ джэгукIэхэмкIэ бгъэдэлъхьэным и IуэхукIэ, Tabish Murat (Kabardey Balkar)
Adığece Öğretiminde Yaratıcı Dramanın Yöntem Olarak Kullanılması, İlkay Karaduman (Türkiye)
Çerkes Dili Öğretiminde Nartların Kullanılması, Yusuf Şen (Türkiye)
Интернетым Ит Адыгэбэр: Социальнэ Медиехэм Адыгэхэм Адыгэбзэ Къагъэхутэным Теухуауэ,Albek Abaza, Tülay Kuzu ve Hamit Yüksel (Türkiye)

16:30-17:00    Çay Arası

17:00-18:30    Oturum 5: Adıge Dili Eğitimi: Yöntemler, Deneyimler, Öneriler I
Oturum Başkanı: Cihan Candemir
Чилагъо Илккурщуным къызэ1уахыгъэ Адыгэбзэ тхъын-еджэн 1офыхэр, Mışe Mahmut Akın (Türkiye)
Бурса  Чэркэс  Хасэм  Иадыгабзэ Курс, Emel Bezek (Türkiye)
Богъазичи Юниверситетым Къыщызгъэсэбэп Програмэр, İlhan Aydemir (Türkiye)
Адыгэ Бзэ Хасэм Иджэ Псалъ, Ali İhsan Tarı (Türkiye)

 


29 Eylül 2013, Pazar

09:00-10:30     Oturum 6: Adıge Dili Eğitimi: Yöntemler, Deneyimler, Öneriler II
Oturum Başkanı: Yaşar Aslankaya
Адыгабзэм  изэрэщыт Кфар-камэмрэ, Adnan Gorkoj (İsrail)
Prens Hamza Okulundaki Adıgece Öğretim Deneyimi, Ema Hadağatle ve Maya Apajıh (Ürdün)
Adıge Dili ve Edebiyatının Öğretilmesinde Günümüz Koşulları ve Karşılaşılan Zorluklar, Bak Zera (Kabardey Balkar)
Eğitimciler için Adıge Dilini Öğretme Metodları, Bekan Masiret (Kabardey Balkar)

10:30-11:00    Çay Arası

11:00-12:30     Oturum 7: Adıge Dili Eğitimi: Yöntemler, Deneyimler, Öneriler III
Oturum Başkanı: Cevdet Soycan
Ürdün'de Adıge Dilinin Konumu, Muhammad Yahya Hakouz ve Rozi Ahmed Bulad (Ürdün)
Çocuklara Anadilin Öğretilmesinde Kullanılacak Yöntemler, Amşokue Hasanbiy (Kabardey Balkar)
Адыгабзэм Тырэлажьэ, Адыгабзэр Тэгъэлажьэ, Haç'emıze Mire (Adıgey)
Gazeteci Gözüyle Adıge Dilinin Sorunları, Kugotova Zarema (Kabardey Balkar)

12:30-13:30      Öğle Yemeği

13:30-15:30     Oturum 8: Dil Politikaları ve Alfabe Çalışmaları
Oturum Başkanı: Doğan Özden
Дыгэбзэм Тыркум Щи Щытык1эр, Erdoğan Boz (Türkiye)
Adıge Diasporasında Alfabe Sorunu, Alaattin Bayram (Türkiye)
Адыгэ Лъэпкъыр Зы Тыхъужьынэу Тыфаемэ Ти Тхакiи Тыбзи Зы Зэрэтшіыжьыщтым Тежъугъэплъ, Fahri Huvaj (Kabardey Balkar)
КъуэхьэпIэ Адыгабзэ ЩысэкIэ Зы  тхэпкъылъэ Проект, Meşfeşü Necdet (Adıgey)
Alfabe Çalışmaları, Rasim Saygılı (Türkiye)

15:30-16:00    Çay Arası

16:00-17:00    Oturum 9: Değerlendirme ve Çalışma Grupları Oluşturulması
Oturum Başkanı: Vacit Kadıoğlu1860 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
ÇOĞULCU TV
adigebze I-II
Nükte!

KISSADAN HİSSE

-Moğollar Buhara’yı kuşattıklarında, uzun süre şehri teslim alamadılar. Cengiz Han Buhara halkına bir haber gönderdi: Silahlarını bırakıp bize teslim olanlar güven içinde olacaklar, ama bize direnenlere asla eman vermeyeceğiz.

-Müslümanlar İki gurup oldu: Bir gurup; asla teslim olmayalım, ölürsek şehit, kalırsak Gazi olur, Şeref’imizle yaşarız dediler. Öbür gurup ise; kan dökülmesine sebep olmayalım, sulh iyidir, hem silah, hem de sayı olarak onlardan azız, gücümüz onlara yetmez, dediler ve teslim oldular.

-Cengiz Han, silah bırakanlara; teslim olmayanlara karşı bize yardımcı olun, galib geldiğimizde şehrin yönetimini size bırakalım dedi. Böylece İki müslüman gurup savaşmaya başladılar. Moğollar’ın da yardımı ile, teslim olanlar galib geldi. Savaştan sonra Cengiz Han teslim olanların silahlarının alınmasını ve kafalarının kesilmesini emretti. Sonra meşhur sözünü söyledi: “Eğer güvenilir olsalardı, bizim için kardeşleri ile savaşmazlardı. Kardeşlerine bunu yapanlar, yarın da bize yapar.”

 

Site İçi Arama

 

Google Site

 

Üyelik Girişi