• https://www.facebook.com/%C3%87erkes-Haklari-Inisiyatifi-1720870914808523/
  • https://plus.google.com/u/0/
  • https://twitter.com/CerkesHaklari
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi3
Bugün Toplam41
Toplam Ziyaret546415
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar6.26746.2925
Euro7.33867.3680
Semerkew

Hakkımızda

www.ozgurcerkes.com Özgürlükçüdür.

Özgürlüğü ekmeğin önünde tutar. Özgür bireylerden oluşan, özgür bir toplumu savunur. Her türlü düşünce ve ifade özgürlüğünün kısıtlanmasına karşıdır.

 

www.ozgurcerkes.com Tam bağımsızlıktan yanadır.

Antiemperyalist olmayı ve bağımsızlığı onurlu olmanın gereği sayar. Türkiye'nin de, anayurt Kafkasya'nın da tam bağımsızlığından yanadır. Bağımsızlığı gölgeleyecek, himayeci hiç bir girişimi kabul etmez.

 

www.ozgurcerkes.com Demokrattır.

Egemenliğin gerçek sahibinin halk olduğuna inanır. Bireysel ve toplumsal özgürlüklerin kullanılmasının ancak demokrasi ile mümkün olduğunu savunur.

 

www.ozgurcerkes.com Hukukun üstünlüğünden yanadır.

Sağlıklı bir demokrasi, sağlıklı bir anayasanın güvencesinde yaşayabilir. Bu yüzden www.ozgurcerkes.com temel hak ve özgürlükleri genişleten bir anayasadan yanadır. Hukukun, devlete hakim bir avuç oligarkın düşünce ve inancı doğrultusunda kullanılmasına karşıdır.

 

www.ozgurcerkes.com Devleti hizmet kurumu olarak görür.

Devletin temel görevi, vatandaşlarının can ve mal güvenliği ile doğal hak ve özgürlüklerini savunmaktır. Devlet her türlü düşünceye karşı nötr ve eşit mesafede durmalıdır. www.ozgurcerkes.com "Anayasalı" değil, "anayasal" devletten yanadır.

 

www.ozgurcerkes.com Sivildir.

Her türlü askeri vesayet ve dikta rejimini reddeder. Bireylerin ancak sivil bir toplumda duygu ve düşüncelerini serbestçe ve baskı altında kalmaksızın ifade edebileceğine inanır. Siyasi ve ekonomik özgürlükleri sivil toplumun vazgeçilemez unsurları olarak görür.

 

www.ozgurcerkes.com Eşitlik ve adaletten yanadır.

Bireyler arasındaki eşitlik ve toplumsal düzen ancak adaletle sağlanır. Adaletin en önemli göstergesi de bireylerin kendini özgürce ifade edebilmesidir.

 

www.ozgurcerkes.com Barışçıdır.

Her türlü terör, şiddet, işkence, fanatizm, ırkçılık ve zulme karşıdır. Mücadelesini, siyaset ve sivil toplum aktiviteleriyle yürütür.

 

www.ozgurcerkes.com İnançlara saygılıdır.

Herkes dinini seçmekte, inanıp inanmamakta, inancının gereklerini yerine getirip getirmemekte serbesttir. Kimse inançlarını ya da inançsızlığını başkalarına dayatamaz.

 

www.ozgurcerkes.com Asimilasyona karşıdır.

Farklı özelliklere sahip grupların kültür ve kimliklerinin baskın yapılar tarafından eritilerek yok edilmesine karşıdır. Her türlü asimilasyoncu düşünce ve uygulamayı reddeder.

 

www.ozgurcerkes.com Azınlık haklarını savunur.

Azınlık kavramı, hakim grubun içinde -ırk, dil, din, kültür olarak- az olana  işaret eder. www.ozgurcerkes.com tüm kimliklerin eşit haklara sahip olduğuna inanır ve çok kültürlülüğü savunur. Lozan Anlaşması'nın, inkarcı, asimilasyoncu, bilim dışı azınlık tanımlama ve tasniflerini kesinlikle reddeder.

 

www.ozgurcerkes.com Çerkes haklarını savunur.

Haktan yanadır, haksızlığa boyun eğmez. İnsan haklarının bütün dünya insanlarını kuşatmasını savunur. Bu doğrultuda, öncelikle içinden çıktığı Çerkes halkının toplumsal haklarına kavuşması için mücadele eder. Bu hakları her şartta savunur, hiçbir şekilde pazarlık konusu yapmaz.

 

www.ozgurcerkes.com Öncüdür.

Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren uzun yıllar uygulanan inkar ve baskı politikalarıyla sindirilmiş, kimlik bilinci zayıflatılmış halkının uyanış ve dirilişinde onlara öncülük yapmayı toplumsal bir görev olarak kabul eder.ÇOĞULCU TV
chi-cdp
adigebze I-II
Nükte!

BİZE BENZEYİP BİZDEN OLMAYANLAR...

Kurt, büyümekte olan yavrusuna hayatı öğretiyormuş. Bir tepeye çıkmışlar. Aşağıda yayılan koyun sürüsünü göstermiş ve anlatmış;

- Bak yavrum şu gördüklerin koyundur. Etleri çok lezzetlidir. Yakalaması da kolaydır.

Yavru kurt lafa girmiş ve çobanı göstererek, onun kim olduğunu ve ne yaptığını sormuş. Kurt, çobandan uzak durmasını, elindeki değneğin çok can yaktığını sıkı sıkı tembihlemiş.

Bu sırada yavru kurdun dikkatini sürünün köpeği çekmiş.

- Şu bize benzeyen bir şey var orada, o ne yapıyor?

Kurt, derin bir of çekmiş ve anlatmış:

- Ah yavrum, bizi asıl perişan eden işte o bize benzeyip de bizden olmayandır...
             ***
Bu fıkra neden icab etti?
RF Çerkes Örgütleri Koordinasyon Kurulu, Suriyeli Çerkesler için uluslararası toplantı yapılması isteğinden DÇB ve KAFFED'in baskıları sonucu vazgeçmiş de…

Site İçi Arama

 

Google Site

 

Üyelik Girişi