• https://www.facebook.com/%C3%87erkes-Haklari-Inisiyatifi-1720870914808523/
  • https://twitter.com/CerkesHaklari
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi4
Bugün Toplam212
Toplam Ziyaret1010568
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.784832.9162
Euro35.145635.2864
Semerkew

Çerkes Hakları İnisiyatifi, 2012 yılı aktivitelerini Çerkes yapılanmalarıyla ortaklaşa sürdürmek için başlattığı diyalog çalışmalarını sürdürüyor. ÇHİ, KAFFED'le yaptığı görüşmelerle ilgili bir açıklama yaptı.

 

ÇHİ'nin KAFFED'le aralarında geçen görüşmelerle ilgili olarak www.cerkeshaklariinisiyatifi.com adlı resmi sitesinde yer alan açıklama şöyle:

"HALKIMIZA AÇIKLAMA !

 Çerkes Hakları İnisiyatifi İstişare Kurulu'nun 25 Aralık 2011 tarihli toplantısında, Çerkes toplumunun bölünmüşlüğü, daha da kötüsü bu bölünmüş parçalar arasındaki kutuplaşmanın artıyor olması, Çerkes diasporasının en önemli problemi olarak dile getirilmiş ve ÇHİ'nin bu üzüntü verici durumun giderilmesi için öncülük yapması istenmişti.

Bu tavsiyeyi görev kabul eden ÇHİ Yürütme Kurulu da, iyi niyet gösteren ve kapısını görüşmelere açık tutan bütün Çerkes yapılanmaları ile ilişki ve işbirliği içinde olmaya özen göstereceğini kamuoyuna deklare etmişti.

Bu işbirliği sürecine adım olması düşüncesi ile de Kayseri'de Nisan ayı sonunda yapılması planlanan mitinginin net tarihi belirlenmeden önce Çerkes kurumlarıyla temasa geçilmesine karar verildi (ki bu görüşmeler süreci halâ devam etmektedir).

Bu bağlamda, 19 Ocak 2012 tarihinde Kafkas Dernekleri Federasyonu Başkanı Vacit Kadıoğlu'na da KAFFED adına bir işbirliği mesajı gönderildi.

Mesajımız 21 Ocak 2012 tarihinde KAFFED Yönetim Kurulu ve KAFFED Başkanlar Kurulu'nda gündeme alınarak görüşüldü ve alınan karar 24 Ocak tarihinde Çerkes Hakları İnisiyatifi Yürütme Kurulu'na yazılı olarak bildirildi.

Öncelikle, ÇHİ Yürütmesi olarak konuyu geciktirmeden gündemine alıp cevaplandıran KAFFED yetkililerine teşekkür ediyoruz.

***

Ancak, özelden verilen bu cevaptan sonra 25 Ocak tarihinde KAFFED web sayfalarında “KAFFED'den önemli açıklama” başlığı ile verilen ve mitinglere vurgu yapan haberin, açıklama sebebini bilmeyen okuyucuların yanlış anlamasına sebebiyet verebilecek mahiyette olduğu görülmüştür.

Bu tür yanlış anlamaları önlemek için ÇHİ'nin KAFFED Başkanı Vacit Kadıoğlu'na ilettiği mesajı, KAFFED'in buna verdiği resmi cevabı ve KAFFED sitesinde yayınlanan haberi yorumsuz olarak halkımızın dikkatine sunuyoruz.

Saygılarımızla.

 

ÇERKES HAKLARI İNİSİYATİFİ

YÜRÜTME KURULU

EKLER                                           :

  

1. METİN: ÇHİ'DEN KAFFED BAŞKANINA

19 Ocak 2012

Sayın

Vacit Kadıoğlu

Kafkas Dernekleri Federasyonu Başkanı

 Sayın Başkan,

 Bilindiği gibi Çerkes Hakları İnisiyatifi (ÇHİ), bir grup idealist Çerkes tarafından geçtiğimiz yıl oluşturuldu. Amacını da, kurumlarımızla rekabet etmek değil, kurumlarımızın boş bıraktıkları bir alanı doldurmak olarak deklare etti.

ÇHİ'nin amacı, “yok muamelesi” yapılan Çerkes toplumunu kitlesel eylemlerle görünür kılmak, bu yolla asimilasyoncu politikalara tavır geliştirmek, Çerkes dil ve kültürünün yaşatılmasına yönelik talepleri her ortamda “net ve yüksek bir sesle” dillendirerek devlet nezdinde karşılık bulmasını sağlamaktır.

Bilindiği gibi 2011 yılında bu hedef doğrultusunda bir dizi aktivite gerçekleştirilmiştir.

...

Çerkes Hakları İnisiyatifi'nin planlanan 2012 eylem programı da oldukça yoğundur.

Bu yıl içerisinde Çerkes yoğun yerleşim birimlerinde vilayet mitingleri devam ettirilecek, devletin diğer azınlıklar için yaptığı fakat -yok sayma politikaları doğrultusunda- Çerkesler'den esirgediği “Çerkes Çalıştayı” kendi imkanlarımızla gerçekleştirilecek ve raporlanarak devlet makamlarına iletilecektir.

Ayrıca, Çerkes Kadınları Teavün Cemiyeti'nin projelerinin hayata geçirilmesi çalışmalarına da destek olunacaktır.

 Sayın Kadıoğlu,

Çerkeslerin sorunları hepimizin sorunu.

Doğru olan da bu sorunlara hepimizin sahip çıkması ve el birliği ile çözüm üretmesidir.

Özetle, 90 yıl aradan sonra Türkiye'nin bir kez daha makas değiştirme noktasına geldiğinin,

Önümüzdeki 50-100 sene yürürlükte olacak uygulamaların yasal dayanaklarının bugünlerde oluşturulduğunun idrakiyle, hiçbir hesaba girmeden başbaşa vermeli, sonuç odaklı stratejiler ile çözüme yönelik önerilerimizin devlet nezdinde karşılık bulması için çalışmalıyız.

 Sayın Kadıoğlu,

Bütün bu kaygılarla, her türlü önerinize açık olarak, mümkün konuların tümünde Çerkeslerin yararına işbirliği yapmayı öneriyoruz.

İlk adımda da, önümüzdeki dönemde yapmayı düşündüğümüz -henüz net tarihlerini ilan etmediğimiz fakat kamuoyunu Nisan 2012 olarak bilgilendirdiğimiz- hazırlıkları süren Kayseri ve Eskişehir mitinglerini birlikte yapmayı teklif ediyoruz.

Sonrasında, şimdiye kadar ismini kamuoyu huzurunda zikretmediğimiz ama düşünce planımızda var olan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Burada 4 grup haline getirilmiş 9 vilayetin ismi sayılmaktadır) mitinglerini -dilerseniz Kaffed öncülüğünde- ortaklaşa gerçekleştirmeyi öneriyoruz.

Aynı şekilde, Şubat ayı içerisinde yapacağımız fakat henüz resmi olarak deklare etmediğimiz Çerkes Çalıştayı'nı da yine birlikte organize edebileceğimizi düşünüyoruz.

Yukarıda saydığımız mitingleri ve çalıştayı sizlerle birlikte, hatta öncülüğünüzde gerçekleştirebiliriz, ya da sizlerin önerilerinizi de dikkate alarak, Çerkes toplumuna en yararlı olacak şekilde biz gerçekleştirmeye çalışırız.

Bütün bunları söylerken tek kaygımız Çerkes toplumunun yararıdır.

Katılımınız ve değerli düşünceleriniz ile desteğinizi esirgemeyeceğinizi umut ediyoruz.

Saygılarımızla. 

ÇERKES HAKLARI İNİSİYATİFİ

YÜRÜTME KURULU

 

2. METİN: KAFFED'DEN ÇHİ'NE

24.01.2012


Sayın İlgili

Kafkas dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Sayın Vacit Kadıoğlu'na Hitaben gönderilen 19 Ocak 2012 tarihli, özetle 2012 yılı içerisinde gerçekleştirmeye halihazırda karar verdiğiniz eylemlere destek talep eden yazınız, ilgili kurullarımız olan KAFFED Yönetim Kurulu ve KAFFED Başkanlar Kurulu'nda gündeme alınmıştır.

İlgili kurullarımız, anılan yazınızla çelişen şekilde takvimini web sitenizde duyurduğunuz eylemleriniz için yeter sebep olmadığı, zamanın ve özellikle de seçilen mekanın amaca hizmet etmeyeceği, aksine ciddi riskler taşıdığı genel görüşünü benimsemişlerdir.

Kafkas Dernekleri Federasyonu gelenekleri ve prensipleri gereği karar aşamasında dahil olmadığı organizasyonlara kurumsal olarak katılnmama ilkesine sahiptir ve ilkemize bağlılığımız korunacaktır.

Yönetim kurulumuz, demokrasiye olan bağlılığı gereği, halkımızı ve halkımızın çıkarlarını ilgilendiren her türlü kararı, sadece üyelerimiz ve derneklerimiz ile de sınırlı kalmaksızın, halkımızın sorunlarına duyarlı her kurum, grup ve kişinin de görüş ve önerilerini derleyip toplumumuzun çoğunluğunun müşterek görüşünü belirleyerek almayı prensip edinmiştir. Yeni anayasaya katkı çalışmaları bunun en bariz ve basit örneğidir. Yönetim kurulumuz, Kafkas Dernekleri Federasyonu'nun tüm Türkiye Çerkeslerinin örgütü olduğu inancını koruyacak, kapılarını her türlü yapıcı eleştiri, görüş ve öneriye açık tutmaya devam edecek, halkımızın çıkarları doğrultusunda ortak bir bilinçle kararlaştırılmış her türlü faaliyete de destek verecektir.

Halkımızın sorunlarına duyarlı, çözüm üretmek ve uygulamak amacındaki her kurum, grup ve kişinin de demokrasiyi ve örgütlülüğü düstur edinerek, gücün ancak birliktelikten doğacağı inancıyla hareket edeceğini umut ediyoruz.

Saygılarımızla.

 

Murat Canlı

Genel Sekreter


3. METİN: www.kafkasfederasyonu.org'DA YAYINLANAN HABER

25.01.2012

KAFFED'DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMA:

'Karar aşamasında olmadığımız hiçbir eyleme katılmayacağız’

KAFFED (BASIN) 25-01-2012 - Çerkeslerin en büyük ve etkili çatı örgütü olan Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED), “Karar aşamasında dahil olmadığı hiçbir organizasyona katılmamama ilkesi” gereğince mitinglerde yer almayacağını açıkladı. KAFFED'in Yönetim Kurulu ve Başkanlar Kurulu tarafından yapılan ortak açıklamada "KAFFED yapılması gereken her türlü etkinliği ve eylemi, yeri ve zamanı geldiğinde halkımızla birlikte yapacaktır" dedi.

KAFFED Yönetim Kurulu ve Başkanlar Kurulu'nun hafta sonu Ankara'da yapılan toplantılarında, bazı gruplar tarafından önümüzdeki günlerde yapılacak olan mitingler masaya yatırıldı. Federasyon Yönetim Kurulu'nun, dernek başkanları ve yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantılarda, derneklerimizin bilgisi dışında organize edilen mitingler konusunda KAFFED'in izleyeceği tavır karara bağlandı. Toplantılar sonrasında hazırlanan duyuru metninde şu ifadelere yer verildi:

“Kafkas Dernekleri Federasyonu, gelenekleri ve prensipleri gereği karar aşamasında dahil olmadığı organizasyonlara kurumsal olarak katılmama ilkesine sahiptir ve bu ilkemize bağlılığımız korunacaktır. Federasyonumuz tüm üye derneklerimiz ve halkımızın genel görüşünü alarak, tabanın istek ve taleplerini gözeterek yeri ve zamanı geldiğinde miting dahil her türlü demokratik hakkını kullanacak, yapılması gereken her türlü yasal etkinliği, eylemi halkımızla birlikte yapacaktır.”2969 kez okundu

Yorumlar

     04/02/2012 21:20

Kafed ve derneklerimiz ne zaman hazır olacaklar merak ediyorum halkın görüşlerini nasıl ne şekilde alacaklar zamanı geldiğinde diyorlar zaman herhalde çerkezlik bittiği tüköndiği zaman olsa gerek bugüne kadar federasyonun ve derneklerin nereye katıldıklarını merak ediyorum sayın Hemşerimiz sayın Kadıoğlundan çok şeyler beklemiştik ama malesef hayal kırıklığı oldu diyebilirim KAFFED yapıcı birleştirici ve önderci olmalıdır diyorum bilmem haksızmıyım haklımıyım onu okurlarımız değerlendirsin daha iyif
Misafir - Adnan KARAÇAY Şerefiye köyü muhtarı

adigebze I-II
Nükte!

KISSADAN HİSSE

-Moğollar Buhara’yı kuşattıklarında, uzun süre şehri teslim alamadılar. Cengiz Han Buhara halkına bir haber gönderdi: Silahlarını bırakıp bize teslim olanlar güven içinde olacaklar, ama bize direnenlere asla eman vermeyeceğiz.

-Müslümanlar İki gurup oldu: Bir gurup; asla teslim olmayalım, ölürsek şehit, kalırsak Gazi olur, Şeref’imizle yaşarız dediler. Öbür gurup ise; kan dökülmesine sebep olmayalım, sulh iyidir, hem silah, hem de sayı olarak onlardan azız, gücümüz onlara yetmez, dediler ve teslim oldular.

-Cengiz Han, silah bırakanlara; teslim olmayanlara karşı bize yardımcı olun, galib geldiğimizde şehrin yönetimini size bırakalım dedi. Böylece İki müslüman gurup savaşmaya başladılar. Moğollar’ın da yardımı ile, teslim olanlar galib geldi. Savaştan sonra Cengiz Han teslim olanların silahlarının alınmasını ve kafalarının kesilmesini emretti. Sonra meşhur sözünü söyledi: “Eğer güvenilir olsalardı, bizim için kardeşleri ile savaşmazlardı. Kardeşlerine bunu yapanlar, yarın da bize yapar.”

 

Site İçi Arama

 

Google Site

 

Üyelik Girişi