• https://www.facebook.com/%C3%87erkes-Haklari-Inisiyatifi-1720870914808523/
  • https://twitter.com/CerkesHaklari
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam133
Toplam Ziyaret1010489
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.758032.8893
Euro35.021935.1622
Semerkew
Erol Karayel
erolkarayel26@gmail.com
Seçmeli Dersler, Yeni Anayasa Yazımı İçin Geliştirilmiş Bir Stratejinin Parçası mı?
24/06/2012

Önceki yazımızda Başbakan ve Milli Eğitim Bakanı tarafından açıklanan Türk vatandaşlarının günlük hayatta kullandıkları farklı dil ve lehçelerin okullarda öğrenilmesi” konusunu görünür haliyle yüzeysel bir şekilde ele almış, Çerkeslerin sorununu çözmekten çok uzak olduğunu söylemiştik.

Evet,  bu yeni uygulamada, Çerkesler içinumut vermesi” dışında sevinilmesini gerektiren hiç bir şey yok. Keşke bir çözüm olsaydı da gönül rahatlığı ile sevinebilseydik.

Konuyu biraz derinleştirerek irdeleyince görüyoruz ki, uygulama bu haliyle bırakın talepleri karşılamayı, hiçbir yasal zemine dahi oturmuyor. Yani Anayasa Mahkemesine yapılacak bir müracaat, rahatlıkla uygulamanın iptali sonucunu getirebilir.

Peki bunları ben görüyorum da hükümet görmüyor mu?

Görüyorsa böyle bir yol izleyerek ne yapmaya çalışıyor?

Kanaatimce bu uygulama, yeni Anayasa Yazım sürecinin önünü açmayı hedefleyen ince bir stratejinin parçası.

***

Önce olan biteni kısaca bir hatırlayalım.

Başbakan ve Milli Eğitim Bakanı tarafından yapılan açıklamalara göre 2013 yılından itibaren,

- İlköğretim 5. Sınıftan başlamak üzere,

- 10-12 öğrencinin bir araya gelerek talep etmesiyle,

- Yabancı dil öğrenimindeki kur sisteminde olduğu gibi öğrenci seviyesine göre sınıflar oluşturularak,

 - Ders gördüğü sınıfta değil de, öğretmenin bulunduğu derslikte,

- Kürtçe, Zazaca, Abhazca, Çerkesce, Lazca, Boşnakça gibi dersler konulabilecek. 

- İlk etapta müfredat ilan edilecek, kitaplar sonra hazırlanacak. Hocalar o müfredata göre ders yapabilecek.

- Talim Terbiye Kurulu konu üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

***

Akla ilk gelen soru şu: Anadil öğrenimi ne zaman gündeme gelse mani olarak önümüze sürülen Anayasa’nın 42. Maddesindeki “Türkçeden başka hiçbir dil, eğitim ve öğretim kurumlarında Türk vatandaşlarına ana dilleri olarak okutulamaz ve öğretilemez.”  hükmüne rağmen anadillerin seçmeli ders olarak okutulması mümkün mü?

Başka bir deyişle başlatılacak uygulamanın yasal bir dayanağı var mıdır?

Başbakanın açıklamalarından anladığımız kadarıyla bu uygulamanın yasal dayanağı,  3/8/2002 tarihinde adı Yabancı Dil Eğitimi  ve Öğretimi ile Türk Vatandaşlarının Farklı Dil ve Lehçelerinin  Öğrenilmesi Hakkında Kanun” olarak değiştirilen 2923 Sayılı Kanun...

2923 Sayılı Kanun’un metninde amaç, “eğitim ve öğretim kurumlarında okutulacak yabancı diller, yabancı dille eğitim ve öğretim yapan okullar ile Türk vatandaşlarının günlük yaşamlarında geleneksel olarak kullandıkları farklı dil ve lehçelerin öğreniminin tâbi olacağı esasları düzenlemektir.” sözleriyle beyan ediliyor.

Aynı Kanun’un 2. Maddesinin (a) Bendinde ise Anayasa’nın 42. Maddesi’ndeki gibi, Eğitim ve öğretim kurumlarında, Türk vatandaşlarına Türkçeden başka hiçbir dil, ana dilleri olarak okutulamaz ve öğretilemez.” hükmü tekrar edilmekte; ardından “ancak” kaydıyla şu ifadelere yer verilmektedir: “Ancak, Türk vatandaşlarının günlük yaşamlarında geleneksel olarak kullandıkları farklı dil ve lehçelerin öğrenilmesi için, 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu hükümlerine tâbi olmak üzere özel kurslar açılabilir; bu kurslarda ve diğer dil kurslarında aynı maksatla dil dersleri oluşturulabilir. (…) “

***

Özetle, Anayasanın 42. Maddesi ile 2923 Sayılı Kanun aslında Türkçeden başka dillerin ana dili olarak okutulması ve öğretilmesini kesin olarak yasaklıyor.

Fakat hükümet yetkililerince yapılan açıklamalara baktığımızda, uygulamanın, yine 2923 Nolu Yasa’da 30 Temmuz 2003 tarihinde “Anadili” kavramını kullanmadan yapılan değişiklikteki, “Türk vatandaşlarının günlük yaşamlarında geleneksel olarak kullandıkları farklı dil ve lehçelertanımlaması üzerine bina edildiğini görüyoruz.

Peki bu olabilir mi?

Uygulamaya yasak koyan da 2923 Sayılı Yasa; uygulamaya meşruiyet  kazandıran da…

Bu bir çelişki değil mi?”

Evet çelişkidir.

Doğrusu şu ki, 2923 Sayılı Yasa –maalesef ki- böyle bir uygulamaya cevaz vermiyor.

“Türk vatandaşlarının günlük yaşamlarında geleneksel olarak kullandıkları farklı dil ve lehçelerin öğrenilmesini” düzenleyen yasa, bu hakkı sadece “625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu” hükümlerine tâbi olarak açılacak “özel kurslara” tanıyor.

Evet, sadece özel kurslara; özel veya devlete ait örgün eğitim kurumlarına değil.

***

“Bu özel kursların mahiyeti neymiş” diye merak edip adı geçen 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na baktığımızda ise 2. Maddenin (h) bendinin bu özel kurslarıçeşitli kurslar” başlığı altında şöyle  tanımladığını görüyoruz: “ Kişilerin sosyal, kültürel ve meslekî alanlarda bilgi, beceri, yetenek ve deneyimlerini geliştirmek veya isteklerine göre serbest zamanlarını değerlendirmek üzere faaliyet gösteren özel öğretim kurumları.

2923 sayılı yasa, eğer bu hakkı sadece özel kurslara değil de örgün eğitim kurumlarına da tanımış olsaydı,  sadece “625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu”na değil, “222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu”na da atıf yapması gerekirdi.

Ama bunu yapmamış.

İkisini birbirinden ayırmış ve bu hakkı sadece özel öğretim kurumu statüsündeki “özel kurslara” vermiş.

Zaten 2003 yılı Temmuz’unda kanunda yapılan düzeltmeden beş ay sonra Aralık 2003’de çıkarılan “Türk Vatandaşlarının Günlük Yaşamlarında Geleneksel Olarak Kullandıkları Farklı Dil Ve Lehçelerin Öğrenilmesi Hakkında Yönetmelik” Kanun’da kastedilenin özel kurslar olduğuna dair hiçbir şüpheye yer bırakmıyor.

***

Yukarıda sorduğumuz soruyu tekrar soralım: Peki hükümet bunları bilmiyor mu?

Şüphe yok ki bu uygulamayı yürürlüğe koyanlar yasa ve yönetmeliklerde neyin kastedildiğini bizden daha iyi biliyorlar (ki aksini düşünecek olursak o zaman tam bir felaketin içindeyiz demektir ki bu çok daha kötü).

Öyleyse bildikleri bir konuyu bilmezden gelerek, sorunu çözmekten uzak fiili durumlar oluşturmak suretiyle ne yapmaya çalışıyorlar?

Tahminimiz böyle bir yola girilmesinin sebebi, birincisi taslak yazım çalışmaları süren yeni Anayasa’da en çok gürültü koparacak “Anadilde eğitim/öğretim” konusunun tartışılmasını o günlere bırakmadan bugünden başlatıp bitirmek ve kamuoyunu mümkün mertebe konu hakkında olumlu kanaat sahibi yapmak;

İkincisi “Seçmeli derslerle oluşturulan fiili durumu yeni Anayasada yasal zemine oturtma gerekçesi”  ile “Anadilde eğitim/öğretimi” engelleyici maddelere Anayasa’nın kapılarını şimdiden kapatmak...

***

Son söz olarak başlatılan uygulama gerçekten tatmin edici değil. Alınan seçmeli ders kararı yukarıda bahsettiğimiz türden bir stratejinin parçası değil de “kara düzen” bir uygulama olarak yürürlüğe konuluyorsa gerçekten hayıflanacağımız çok şey var demektir;

Ama böyle ince düşünülmüş bir stratejinin parçası ise ve gerçekten bizi daha demokratik bir Anayasaya götürmek hedefleniyorsa o zaman eyvallah; tabii ki safa geldi, hoş geldi…

***

Konuyu “Bu aşamada bizim yapmamız gerekenler?” bağlamında kurcalamaya devam edeceğiz.3371 kez okundu. Yazarlar

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın

Yazarın diğer yazıları

“DİPLOMASİNİN” DEĞİL, “KAMUOYU BASKISININ” ZAFERİ veya “SELDEN KÜTÜK KAPMAK”… - 28/04/2024
“DİPLOMASİNİN” DEĞİL, “KAMUOYU BASKISININ” ZAFERİ veya “SELDEN KÜTÜK KAPMAK”…
SEÇİM SONUÇLARI NE ANLATIYOR? - 03/04/2024
Gözden kaçırılmaması gereken husus, partilerin seçmenlerini kemikleştirmek ve dinamik tutmak için toplumu özellikle kutuplaştırdıkları, siyasi bir öfke ve nefreti bile isteye arttırdıklarıdır.
VERECEĞİMİZ OYUN HALKIMIZA BİR YARARI OLSUN! - 26/03/2024
Partimiz insanlarımızın mevcut siyaseten parçalanmışlığını dikkate alarak bu bataklığa girmeyecek; dikey değil yatay siyaset yapacaktır.
SEÇİMLER BİZİM İÇİN NE ANLAM İFADE EDİYOR? - 14/02/2024
Sivil toplumumuzun yanında, iyi çalışan bir siyasal toplumumuzun da olması gerektiğini herkesin anlaması ve bu süreçlere samimiyetle destek vermesi gerekir.
ADALET DUYGUSU KÖRELMİŞ BİR UKRAYNALI VEKİL - 02/10/2022
Goncherenko ile iş tutacak dostlara hatırlatmak isterim: Kendi adalet duygunuzdan taviz vermeden, adalet duygusu körelmiş biriyle işbirliği yapamazsınız.
POLİTİK BİLİNÇ - 29/01/2022
Sorunu olan toplum kesimlerinin, örgütlenerek sorunlarını siyasi platforma taşıyıp, devlet yönetimini bu sorunları çözme yönünde etkileyecek güç oluşturmaları demokratik bir haktır. ÇDP işte bu hakkı kullanmak istiyor.
AZINLIK TOPLULUKLAR İÇİN ‘SİYASAL KÜLTÜR’ NİÇİN ÖNEMLİDİR? - 30/08/2021
“Varlık mücadelesini devletin meselesi haline getirecek olan siyasal toplumun embriyosunu içinde barındırıyor olmasından dolayı “siyasal kültür” oluşturmak çok ama çok önemlidir”
PUTİN’İN YENİ ANAYASASI “RUSLAR EFENDİ, DİĞERLERİ KÖLE” DİYOR - 26/04/2020
Putin son derece sinsi bir politika uyguluyor. Gerçek amacını gizliyor ve günü geldiğinde hızla icra ediyor.
ETNİSİTE, SİYASET, ÇDP, V.S. - 19/07/2019
ÇDP’ye “etnik parti olmaz” argümanıyla karşı çıkanların “etnik derneklerde” icra-i faaliyette bulunuyor olması da tam bir kara mizah örneğidir.
 Devamı
adigebze I-II
Nükte!

KISSADAN HİSSE

-Moğollar Buhara’yı kuşattıklarında, uzun süre şehri teslim alamadılar. Cengiz Han Buhara halkına bir haber gönderdi: Silahlarını bırakıp bize teslim olanlar güven içinde olacaklar, ama bize direnenlere asla eman vermeyeceğiz.

-Müslümanlar İki gurup oldu: Bir gurup; asla teslim olmayalım, ölürsek şehit, kalırsak Gazi olur, Şeref’imizle yaşarız dediler. Öbür gurup ise; kan dökülmesine sebep olmayalım, sulh iyidir, hem silah, hem de sayı olarak onlardan azız, gücümüz onlara yetmez, dediler ve teslim oldular.

-Cengiz Han, silah bırakanlara; teslim olmayanlara karşı bize yardımcı olun, galib geldiğimizde şehrin yönetimini size bırakalım dedi. Böylece İki müslüman gurup savaşmaya başladılar. Moğollar’ın da yardımı ile, teslim olanlar galib geldi. Savaştan sonra Cengiz Han teslim olanların silahlarının alınmasını ve kafalarının kesilmesini emretti. Sonra meşhur sözünü söyledi: “Eğer güvenilir olsalardı, bizim için kardeşleri ile savaşmazlardı. Kardeşlerine bunu yapanlar, yarın da bize yapar.”

 

Site İçi Arama

 

Google Site

 

Üyelik Girişi