• https://www.facebook.com/%C3%87erkes-Haklari-Inisiyatifi-1720870914808523/
  • https://twitter.com/CerkesHaklari
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam82
Toplam Ziyaret657177
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar6.63816.6647
Euro7.27057.2996
Semerkew
Balkar Selçuk
selcuk@ozgurcerkes.com
Тхьэм Фэ Фхуэдэ Хъак1э Пык1хэм Дыщихъумэ!
21/10/2013

Уэлэхьи арам тIэ!

 Хэт къыриджэмэ абы ежэу, къызхэкIамрэ зыщыщым емыплъу, анэ щилагъум япэ иту, сурэт шытрахынум дей гупым хэту, хэт и анэм пэрысмэ абы и уэрэдым дэжуу, и къуэщымрэ и бийр зымыцIуху мы дунейм тет хъакIэ пыкIхэм я Алыхь дэ дыкIихъумэ!

 Уэлэхьи арам тIэ!

Дэтхэнэ зыр жыпIэжын, дэтхэнэ зым шхьэ угуIэжын?

Черкес лъэпкъыр дунейм текIуэдэуэ кIуэдакIэ жэносидрэ, Истанбылакьуэр ди натIэм тритхэхэр нобии ди адэжхэм я къащхъэм олимпияд иригъакIуэкIинум яуж итхэщ.

Дэ къыдащIылIэхэр яхуримкъу ауан дыкъащI щыкIэу утыкIум итхэщ.

МодэкIэ Къэбэрдейм махуэ къас Адыгэ щIалэхэр зэтраукIэ.

Урысым зы махъуэм, Адыгэ щIалэу дапщэ иукIмэ игу зэгъану Алыхъым ещIэ. Черкес лъэпкъыр зы къамынэу зэрымгъакIуэдыфар я жагъуэщ.

Ауэ унэхъунум и тхъэкIумэм гъы макъ ихуэркъым.

 

 ХакIэ ПикIхэр Дэ Хэхэсыми Ди КIуэд Мыгъуэщ!

 Дэ ди хэхэсым дей нахъыжыр хэт? щыжыпIэм дей ахэращ утыкIу итыр.

 Дыкъызэралхъурэ дищхъэр дипсэр дужэгъуху утыкIур ахэм ейщ.

 ФынакIуэ жаIамэ ахэр макIуэр,

ЕIат! жаIамэ псори къухлъэтэм дэзу хэкум мэлъэтэхэр.

Ипэм Къаныкъуэ Арсэн и анэм пэрысхэт, ниги Краснадор и Станицэм и анэми пэрысхэщ.

Арамэ тIэ!

Фэ фщIэ мы напэнщагъэр фи напэм иубжытхэныр ди къалэнщ.

 Фэ фи едэщхъуэхэр егъащIэм Станитцэхэм я анэм пэрысакъым. Ауэ фэ зи фемыгупсысэу, хэт къыригэмэ абы фынос.

 Фи ныбэ мэщIэлъэр из мыхъумэ Сочи далъхъэ фи едэщхъуэхэм я къупщхъэ лъапщхъэхри фыщхъэ дIэ!

 Тхьэщхъуэр дэ къыщхъэщытщи абы адкIэ фэрэ дэрэ ди якIу лъэпкъэгъугъэ дэлъынукъым.

 Фэ Станицэхэм я фылъэпкъагъущ.

 

 

 Хэхэсым и ХьакIэ ПыкIхэр Къраснадор Станицэм и БжэIупэм Зыкъышрах!!!!!! Къазакъхэри Я Гъусэжу!!!!!

 

 

 

 4189 kez okundu. Yazarlar

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın

Yazarın diğer yazıları

Нарт Лъэпщ и Нэгъуджэр Лъэпщ и Тепщэгъуэмрэ и Гъуэгуанэмрэ - II - 17/12/2016
уэ 1уэхур нахри гъэщ1эгъуэн зыщ1ыр Азтэкхэми Маяхэми ямейуэ, гъэ мин аджэ ипэ ящ1ауэ, ауэ зыщ1ари дымыщ1э мывэ гуэрхэм ящ1ы1уми Кецалкоатл и сурэтыр къагъуэтахэщ, ахэми нэгъуджэ 1улъу ик1ий жьак1э тету. Нэгъуджэр уеблэмэ оптикым и щ1эныгъэр пасэ лъэх
Нарт Лъэпщ и Тепщэгъуэмрэ и Гъуэгуанэмрэ - I - 01/12/2016
Гъэщ1эгъуэнращи нобэ къасыху Кассит-Урарту-Хьаттихэм я Тещупк1э зэджэ тхьэпэлъытэр ди Нарт Сосрыкъуэу щытам зыми гу лъитакъым. Касситхэм Тещуп псалъэм крагъэк1ир Жьыбгъэ Кьезгъэпщэ жи1у аращ.
УСЭНШЭУ ДЫКЪАНЭМЭ! - 09/10/2016
Ди хэку дахэр, си уорейда ПщIэ имыIэу дгъэкIуэдай, ДызгъэкIуэдам, си уорейда КIуэдыкIейри къыхукIуэ.
Bugün Ben Mutlu Bir İnsanım! - 02/06/2015
Keşke Çerkes halkının yoğun olarak yaşadığı diğer illerden de adaylarımız olabilseydi. Ama o da olacak yakında. Buna eminim. Bu adı geçen illerde adaylarımızın Çerkes halkı tarafından benimsendiğini görmek beni herşeyden çok mutlu ediyor.
Heredot Cevdet, Recep Tayip Erdoğan ve Ahmet Duvutoğlu! - 22/05/2015
Cumhurbaşkanımız Putin'in Ermeni Soykırımını resmen tanıyor olmasına, “Putin'e darıldım!” diyerek karşılık vermişti. Demek ki cidden çok darılmış olacak ki daha kendisine gelememiş.
Gerekeni Gerektiği Zaman Yapmak; Ya da Labedeslerin Kaderi! - 12/05/2015
2015 Genel seçimlerine 25 gün falan kaldı. Bahaneler ve gerçekler arasındaki birçok Çerkes bu seçimde ÇDP’nin bağımsız Çerkes adaylarını mı destekleyecek; yoksa en rasyonal bahanenin arkasına mı saklanacak.
Uzunyayla'nın Son Klasik Kuşağı Hareketleniyor - 01/05/2015
Kendi kişisel kurtuluşunu elde etmekle yetinmeyen, halkına geri dönen bir kuşak bu kuşak. Köy köy gezen, kendi insanına şehirlerde kasabalarda ve ilçelerde ulaşmaya çalışan bu insanlar birlikte başarabilmenin imkanlarını arıyorlar.
Kronik bir Aydın Hastalığı Olarak : Sözlük ve Alfabe -I- - 26/04/2015
Sözlük ve alfabe hazırlamak ve bunun üzerinden kendini gerçekleştirmek Tanzimat döneminden kalma bir aydın saplantısıdır
Boyunun Ölçüsünü Vermekten Korkmak! - 20/04/2015
Orta yere çıkmak, boyunun ölçüsünü vermek ve alınan ölçüyü de bilmek zorunda olduğumuz bir yerdeyiz artık. Yani artık eskisi gibi iktidar ya da muhalefet partisinde es kazara bir iki Çerkes milletvekili var diye bu işten sıyrılmak mümkün değil.
 Devamı
ÇOĞULCU TV
adigebze I-II
Nükte!


ANDIMIZ

Andımız, Danıştay 8. Daire'nin kararıyla okullara tekrar dönüyormuş. 
Küçücük çocuklara sabah içtiması yapıp and okutmak zaten başlıbaşına bir sorun da; ırkçı bir içeriğin tüm topluma dayatılması daha büyük bir sorun. 
İlla okunacaksa Çerkeslerin gerçekliğine uyan format şudur: 

Çerkesim, doğruyum, çalışkanım,

İlkem: küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak, yurdumu, yurttaşlarımı özümden çok sevmektir.

Ülküm: yükselmek, ileri gitmektir.

Yücelttiğim tüm değerler adına,

Halkımın ve insanlığın hayrına bir yolda yürüyeceğime ant içerim.

Varlığım adalet ve özgürlük mücadelesine armağan olsun.

Ne mutlu bu yolda gidenlere!

Site İçi Arama

 

Google Site

 

Üyelik Girişi