• https://www.facebook.com/%C3%87erkes-Haklari-Inisiyatifi-1720870914808523/
  • https://twitter.com/CerkesHaklari
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam27
Toplam Ziyaret658271
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar6.76586.7929
Euro7.34927.3787
Semerkew
Balkar Selçuk
selcuk@ozgurcerkes.com
УЭ, МЫ ЛЪЭПКЪЫМ КЪЫДЭПIЩIЫЛЪЭР ТЫЩЫГЪУПЩЭНУКЪЫМ ЭРДОГЪАН!
14/02/2014

ГурыIуэгъуэ хъуащи Черкес лъэпкъыр дунейм зэрытетыр Эрдогъан езым и жагъуэщ!

 

ГурыIуэгъуэ хъуащи Эрдогъан езыр Тыркум щыпсэу Черкес лъэпкъым нарэ Путин илъэгъумэ нэхъ къещтэр!

 

ГурыIуэгъуэ хъуащи Эрдогъан зыхуэныкъуэр Путин и ахъщэращ!

 

ГурыIуэгъуэ хъуащи Эрдогъан Урысым и улъахуэращ зыхъуэныкъуэр.

 

7 Мэзай 2014 и махуэр дунейм утетыху зыщымгъэгъупщэ уэ Эрдогъан!

 

Дэри 7 Мэзай 2014 и махуэр дунейм дытетыху тщыгъупщэнукъым!

 

Уэ къыдэбщIылъIэ лейр Черкес лъэпкъым дунейм текIижыху тыщыгъупщэнукъым.

 

Дапщэрэ ныбжетIэми зейкI укъемыдаIуэу улъэтащ СОЧИ къалэм.

 

Уищхъэр къэIати зэ еплъ, уэр фIэкIэ ищхъэм щIыхъ хуэзыщ зы Къарал Тхъэмадэ екIуалIэу пэрэ абдей.

 

2011 и лъэсым уэ: Куртхэм иуж Черкесхэри я щхъэр къаIэтащ мисыр! жып1ауэ щытащ. Дэ щедгъэк1уэк1к1э митингхэр уи жагъуэ хъуауэ къыщIэкIинщ.

 

Ар уи жагъуэ зэрыхъуари ди гуапэщ. Дызтехъэ гъуэгум дытекIынукъым.

 

Арауэ къыщIэкIинщ уэри Путиныр ныбжэгъу пэжу къызэрыпщтар.

 

Сыти ефщIылIэ, Путин и пащхэм Черкес Лъэпкъым и Гэносидыр зэрыщытым хуэдэу, уи пащхъэмикI Ермэлыхэм иращIылIа Гэносидыр итщ.

 

КъаралитI фы зыкъуэту мы Гэносидхэр хэвгъэк1уэдIэфынукъым.

 

Пэжыр зыхъумэр Алыхъыращ. Фэ сыт хуэдиз мы Гэносидыр фыгъэк1уэдынум яуж фитми Фыпэлъэщыфынукым Шыпкъэм...

 

Шыпкъэр к1уэдынкъым пкъы иIащи, уеблэмэ нэпсыми ещхъщ:

 

Дыгъэ къеIэкIэ гъущыркъым

Тэнджызым хэтк1уэми хэгъуащэркъым.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7 Мэзай 2014 и махуэр дунейм утетыху зщымгъэгъупщэ уэ Ердогъэн!

Дэри 7 Мэзай 2014 и махуэр дунейм дытетыху тщыгъупщэнукъым

 1623 kez okundu. Yazarlar

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın

Yazarın diğer yazıları

Нарт Лъэпщ и Нэгъуджэр Лъэпщ и Тепщэгъуэмрэ и Гъуэгуанэмрэ - II - 17/12/2016
уэ 1уэхур нахри гъэщ1эгъуэн зыщ1ыр Азтэкхэми Маяхэми ямейуэ, гъэ мин аджэ ипэ ящ1ауэ, ауэ зыщ1ари дымыщ1э мывэ гуэрхэм ящ1ы1уми Кецалкоатл и сурэтыр къагъуэтахэщ, ахэми нэгъуджэ 1улъу ик1ий жьак1э тету. Нэгъуджэр уеблэмэ оптикым и щ1эныгъэр пасэ лъэх
Нарт Лъэпщ и Тепщэгъуэмрэ и Гъуэгуанэмрэ - I - 01/12/2016
Гъэщ1эгъуэнращи нобэ къасыху Кассит-Урарту-Хьаттихэм я Тещупк1э зэджэ тхьэпэлъытэр ди Нарт Сосрыкъуэу щытам зыми гу лъитакъым. Касситхэм Тещуп псалъэм крагъэк1ир Жьыбгъэ Кьезгъэпщэ жи1у аращ.
УСЭНШЭУ ДЫКЪАНЭМЭ! - 09/10/2016
Ди хэку дахэр, си уорейда ПщIэ имыIэу дгъэкIуэдай, ДызгъэкIуэдам, си уорейда КIуэдыкIейри къыхукIуэ.
Bugün Ben Mutlu Bir İnsanım! - 02/06/2015
Keşke Çerkes halkının yoğun olarak yaşadığı diğer illerden de adaylarımız olabilseydi. Ama o da olacak yakında. Buna eminim. Bu adı geçen illerde adaylarımızın Çerkes halkı tarafından benimsendiğini görmek beni herşeyden çok mutlu ediyor.
Heredot Cevdet, Recep Tayip Erdoğan ve Ahmet Duvutoğlu! - 22/05/2015
Cumhurbaşkanımız Putin'in Ermeni Soykırımını resmen tanıyor olmasına, “Putin'e darıldım!” diyerek karşılık vermişti. Demek ki cidden çok darılmış olacak ki daha kendisine gelememiş.
Gerekeni Gerektiği Zaman Yapmak; Ya da Labedeslerin Kaderi! - 12/05/2015
2015 Genel seçimlerine 25 gün falan kaldı. Bahaneler ve gerçekler arasındaki birçok Çerkes bu seçimde ÇDP’nin bağımsız Çerkes adaylarını mı destekleyecek; yoksa en rasyonal bahanenin arkasına mı saklanacak.
Uzunyayla'nın Son Klasik Kuşağı Hareketleniyor - 01/05/2015
Kendi kişisel kurtuluşunu elde etmekle yetinmeyen, halkına geri dönen bir kuşak bu kuşak. Köy köy gezen, kendi insanına şehirlerde kasabalarda ve ilçelerde ulaşmaya çalışan bu insanlar birlikte başarabilmenin imkanlarını arıyorlar.
Kronik bir Aydın Hastalığı Olarak : Sözlük ve Alfabe -I- - 26/04/2015
Sözlük ve alfabe hazırlamak ve bunun üzerinden kendini gerçekleştirmek Tanzimat döneminden kalma bir aydın saplantısıdır
Boyunun Ölçüsünü Vermekten Korkmak! - 20/04/2015
Orta yere çıkmak, boyunun ölçüsünü vermek ve alınan ölçüyü de bilmek zorunda olduğumuz bir yerdeyiz artık. Yani artık eskisi gibi iktidar ya da muhalefet partisinde es kazara bir iki Çerkes milletvekili var diye bu işten sıyrılmak mümkün değil.
 Devamı
ÇOĞULCU TV
adigebze I-II
Nükte!


ANDIMIZ

Andımız, Danıştay 8. Daire'nin kararıyla okullara tekrar dönüyormuş. 
Küçücük çocuklara sabah içtiması yapıp and okutmak zaten başlıbaşına bir sorun da; ırkçı bir içeriğin tüm topluma dayatılması daha büyük bir sorun. 
İlla okunacaksa Çerkeslerin gerçekliğine uyan format şudur: 

Çerkesim, doğruyum, çalışkanım,

İlkem: küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak, yurdumu, yurttaşlarımı özümden çok sevmektir.

Ülküm: yükselmek, ileri gitmektir.

Yücelttiğim tüm değerler adına,

Halkımın ve insanlığın hayrına bir yolda yürüyeceğime ant içerim.

Varlığım adalet ve özgürlük mücadelesine armağan olsun.

Ne mutlu bu yolda gidenlere!

Site İçi Arama

 

Google Site

 

Üyelik Girişi