• https://www.facebook.com/%C3%87erkes-Haklari-Inisiyatifi-1720870914808523/
  • https://twitter.com/CerkesHaklari
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam100
Toplam Ziyaret999493
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.122732.2514
Euro34.784634.9240
Semerkew
Balkar Selçuk
selcuk@ozgurcerkes.com
ФСБ АДЫГЭ Щ1ЭЛЭГЪУАЛЭХЭМ ЩЫЩ ДАПЩЭ ИУК1МЭ ИГУ ЗЭГЪЭНУ?
02/08/2014

Гэноцидым щыгъуэ Адыгэхэр зы кьамынэу зэтраук1эн хуейти зы д1эк1ур къигъэнащ, е Истанбылакуэм щыгъуэ Адыгэ псори ирихужэнути дауми зы д1эк1у къигъэнащ.

Ниги нэгъунэ хэкум къанэ д1эк1ур игъэк1уэдуным яуж итщ.

2005 и лъэсым лъандэрэ Урысейм и карал политикэр Къэбэрдейм зауэ къи1ату лъэпкым и нэхьыбэр зэтраук1энуращ.

Мыбы паб1щ1э щхьэусыгъуэ гуэрхэри къигъуэтащ. Из ныкьуэм фы екстрэмист жи1эу зэтраук.

Изныкъуэр уэрамхэм яубэрэж, е щхьэусыгъуэр щыжимы1эу еук.

Мис дугъуэсэ Къэбэрдейм ис журналист щ1алэ гуэрыр и унэм кьыращри яук1эщ.

26 и ныбжым ит щ1алэр игъэк1уэдар Къэбэрдейм ис ФСБ-ращ.

Нобэ Къэбэрдейм щ1ы1э унэ нэхъ лъагэр Абхаз утык1ум пэгъунэгъу щыт ФСБ и унэращ.

Сыт ахэм дэлажэр?

Сыт ахэм я1уэхур?

Къэбэрдейм ис ц1ыхухэр сыт жейд1эу дыгъэк1уэдын, ц1ыху ц1ык1ур сыт жейд1эу дыгъэщынэн жа1эу дэтхэщ.

Зэгуэрхэри ахэм словик жа1э.

Мы Къэбэрдейм ис ФСБ, ди Адыгэ лъэпкъым щыщ дапщэр иук1мэ кьау1вы1эну?

Мазэм Адыгэ щ1алэу дапщэр игъэк1уэд1мэ ягу зэгъэну?

Щэщэным зэтрау1кэ ц1ыху 250000 хуэдизи ди Къэбэрдейм яук1мэ къаувы1ану пэрэ?

Алыхым ещ1э?

Ауэ мы ди лъэпкъым и гур фыгъэссэм хьуэдэу Алыхым фи гури егъэс.

Жылэм и быныр хьадэ хьурейуэ уэрэмхэм фыгъэд1ылъэм хьуэдэу Алыхым фи бынхэри хьадэ хьурейуэ фыригъэлъэгъу.

Жылагъуэ к1уэдыр фэри Урысей къаралми къыхук1уэ...2319 kez okundu. Yazarlar

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın

Yazarın diğer yazıları

Нарт Лъэпщ и Нэгъуджэр Лъэпщ и Тепщэгъуэмрэ и Гъуэгуанэмрэ - II - 17/12/2016
уэ 1уэхур нахри гъэщ1эгъуэн зыщ1ыр Азтэкхэми Маяхэми ямейуэ, гъэ мин аджэ ипэ ящ1ауэ, ауэ зыщ1ари дымыщ1э мывэ гуэрхэм ящ1ы1уми Кецалкоатл и сурэтыр къагъуэтахэщ, ахэми нэгъуджэ 1улъу ик1ий жьак1э тету. Нэгъуджэр уеблэмэ оптикым и щ1эныгъэр пасэ лъэх
Нарт Лъэпщ и Тепщэгъуэмрэ и Гъуэгуанэмрэ - I - 01/12/2016
Гъэщ1эгъуэнращи нобэ къасыху Кассит-Урарту-Хьаттихэм я Тещупк1э зэджэ тхьэпэлъытэр ди Нарт Сосрыкъуэу щытам зыми гу лъитакъым. Касситхэм Тещуп псалъэм крагъэк1ир Жьыбгъэ Кьезгъэпщэ жи1у аращ.
УСЭНШЭУ ДЫКЪАНЭМЭ! - 09/10/2016
Ди хэку дахэр, си уорейда ПщIэ имыIэу дгъэкIуэдай, ДызгъэкIуэдам, си уорейда КIуэдыкIейри къыхукIуэ.
Bugün Ben Mutlu Bir İnsanım! - 02/06/2015
Keşke Çerkes halkının yoğun olarak yaşadığı diğer illerden de adaylarımız olabilseydi. Ama o da olacak yakında. Buna eminim. Bu adı geçen illerde adaylarımızın Çerkes halkı tarafından benimsendiğini görmek beni herşeyden çok mutlu ediyor.
Heredot Cevdet, Recep Tayip Erdoğan ve Ahmet Duvutoğlu! - 22/05/2015
Cumhurbaşkanımız Putin'in Ermeni Soykırımını resmen tanıyor olmasına, “Putin'e darıldım!” diyerek karşılık vermişti. Demek ki cidden çok darılmış olacak ki daha kendisine gelememiş.
Gerekeni Gerektiği Zaman Yapmak; Ya da Labedeslerin Kaderi! - 12/05/2015
2015 Genel seçimlerine 25 gün falan kaldı. Bahaneler ve gerçekler arasındaki birçok Çerkes bu seçimde ÇDP’nin bağımsız Çerkes adaylarını mı destekleyecek; yoksa en rasyonal bahanenin arkasına mı saklanacak.
Uzunyayla'nın Son Klasik Kuşağı Hareketleniyor - 01/05/2015
Kendi kişisel kurtuluşunu elde etmekle yetinmeyen, halkına geri dönen bir kuşak bu kuşak. Köy köy gezen, kendi insanına şehirlerde kasabalarda ve ilçelerde ulaşmaya çalışan bu insanlar birlikte başarabilmenin imkanlarını arıyorlar.
Kronik bir Aydın Hastalığı Olarak : Sözlük ve Alfabe -I- - 26/04/2015
Sözlük ve alfabe hazırlamak ve bunun üzerinden kendini gerçekleştirmek Tanzimat döneminden kalma bir aydın saplantısıdır
Boyunun Ölçüsünü Vermekten Korkmak! - 20/04/2015
Orta yere çıkmak, boyunun ölçüsünü vermek ve alınan ölçüyü de bilmek zorunda olduğumuz bir yerdeyiz artık. Yani artık eskisi gibi iktidar ya da muhalefet partisinde es kazara bir iki Çerkes milletvekili var diye bu işten sıyrılmak mümkün değil.
 Devamı
adigebze I-II
Nükte!

KISSADAN HİSSE

-Moğollar Buhara’yı kuşattıklarında, uzun süre şehri teslim alamadılar. Cengiz Han Buhara halkına bir haber gönderdi: Silahlarını bırakıp bize teslim olanlar güven içinde olacaklar, ama bize direnenlere asla eman vermeyeceğiz.

-Müslümanlar İki gurup oldu: Bir gurup; asla teslim olmayalım, ölürsek şehit, kalırsak Gazi olur, Şeref’imizle yaşarız dediler. Öbür gurup ise; kan dökülmesine sebep olmayalım, sulh iyidir, hem silah, hem de sayı olarak onlardan azız, gücümüz onlara yetmez, dediler ve teslim oldular.

-Cengiz Han, silah bırakanlara; teslim olmayanlara karşı bize yardımcı olun, galib geldiğimizde şehrin yönetimini size bırakalım dedi. Böylece İki müslüman gurup savaşmaya başladılar. Moğollar’ın da yardımı ile, teslim olanlar galib geldi. Savaştan sonra Cengiz Han teslim olanların silahlarının alınmasını ve kafalarının kesilmesini emretti. Sonra meşhur sözünü söyledi: “Eğer güvenilir olsalardı, bizim için kardeşleri ile savaşmazlardı. Kardeşlerine bunu yapanlar, yarın da bize yapar.”

 

Site İçi Arama

 

Google Site

 

Üyelik Girişi