• https://www.facebook.com/%C3%87erkes-Haklari-Inisiyatifi-1720870914808523/
  • https://twitter.com/CerkesHaklari
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi4
Bugün Toplam154
Toplam Ziyaret884559
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar19.139819.2165
Euro20.830420.9138
Semerkew
Mustafa Saadet
mustafa.saadet@yahoo.com
MEB, Latin Harfleri ile Çerkesçe Öğretime Geçilmesini Kabul Etti
03/04/2015

ADDER tarafından hazırlanan “Çerkesce’nin Latin harfleri ile öğretilmesi” projesi 19 Şubat 2015 tarihinde toplanan MEB Talim Terbiye Kurulu tarafından 3 red oyuna karşı 11 oyla kabul edilmişti. Ancak Kiril sempatizanlarının yoğun itirazları ve önleme çabaları üzerine kurul tekrar toplandı ve tüm itirazları gözden geçirdi. Yinelenen oylama sonucunda ilk toplantıda olumsuz oy veren 3 üyenin de katılımıyla karar yine Latin harfleri lehine, ancak bu sefer ittifakla alındı.

***

160 seneden beri Çerkesçenin yazılmasına yönelik çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmaların bir kısmı Çerkes olmayanlar tarafından yapılmış. Tabii ki, alfabe konusunda düşünen ve kafa yoran hemşerilerimiz de kendilerine göre alfabeler hazırlamış. Fakat çoğu çalışma bireysel olduğundan, dilin inceliklerini yansıtan, ortak aklın ürünü, kabul edilebilir bir eser ortaya çıkmamış, sadece hazırlayanlarca yazılıp okunan ve neticede topluma mal olamayan çalışmalar olarak ortada kalmışlardır.

Hatta bazen, hemşerilerimizin, konferans süresi içinde yarım sayfalık alfabe düzenleyip jüriye sunması gibi trajikomik uygulamalara da rastlanmıştır.

Türkiye’de bazı kurumlarımız tarafından alfabe konusunda çeşitli oturumlar, konferanslar düzenlenmiş ise de “Kiril esaslı alfabe dışında Çerkes dilinin yazılamayacağı” görüşü benimsenmiştir. Sovyetler Birliği döneminde yönetim tarafından empoze edilen ve halen otonom cumhuriyetlerde kullanılan bu alfabe, sürgündeki Çerkesler tarafından yazılma zorluğu ve klavye sorunları nedeniyle benimsenmemiştir.

Geçtiğimiz yıllarda ADDER’in düzenlemiş olduğu geniş katılımlı bir tanıtım toplantıda Çerkescenin yazılmasında Latin harflerinin kullanımının gerekliliği konusu katılımcılara anlatılmış, ilgilenenlere beraber çalışma arzusu iletilmişti. Ancak muhalefet edenler olumlu cevap verdikleri halde çalışma guruplarına iştirak edip görüşlerini değerlendirilebilir ortamlara taşımamış; bazı katılımcılar ise “yalan söylüyorsunuz, Milli Eğitime müracaat ederseniz bunu engelleriz” gibi tehditler savurmuşlardır. Öte yandan bazı kurumlarımız da bildiriler yayınlayarak, dilin katledildiğini, Kiril dışında Çerkesçenin yazılamayacağını, hatta çekinmeden Latin esaslı yazılım işi ile uğraşanların hain olduğunu söylemişlerdir.

Bütün bu olumsuzluklara rağmen, ADDER, Türkiye’de de düşünen ve doğruyu kabul edecek kimselerin bulunduğuna inanarak, inandığı yoldan geri adım atmadan çalışmalarını sürdürmüş ve müsbet bir neticeye ulaşmıştır.

Şüphesiz hazırlanan materyaller kusursuz değildir. Zira diller zamanla değişim göstermekte ve buna göre uyarlamalar yapılmaktadır. Gerek duyulması halinde değişikliklerin yapılması doğaldır. Nitekim 86 sene sonra Türk Alfabesi’ne 3 harfin ilave edildiği bilinmektedir.

ADDER’in bundan sonraki hedefi, dünyada konuşulan 6.000’nin üzerindeki dilden 80 civarındaki dil ile yazılımın yapıldığı GOOGLE sitesine Çerkesçeyi de ilave ettirmektir.

İletişim teknolojilerindeki gelişmeler ve bilgisayar kullanımının yaygınlaşması sonucu, bilgisayar programlamasında “tek ses/tek harf“ gerekliliği tüm dünyada kabul görmeye başlamış ve Türkiye’de yaşayan bazı Çerkesler de bu sistemle uyumlu bir Çerkes alfabesi hazırlanması için girişimde bulunmuşlardır. Ancak bu çalışmaların bireysel değil, çok sayıda kişinin katılımcı olduğu kurumsal bir bünyede sürdürülmesinin uygun olacağı düşüncesiyle de 2012 yılında Adığe Bze Xase (Adığe Dil Derneği) ADDER derneğini kurmuşlardır. Daha önce münferit olarak yapılan çalışmalar da, kurulan Dil Komisyonu tarafından 3 yıl süren bir çalışmayla gözden geçirilmiş, alfabe başta olmak üzere, sözlük, gramer kuralları, sayı sistemleri,…  gibi dilin temelini teşkil eden yazılımlar oluşturulmuştur.

“Tek harf/tek ses” uygulaması bilgisayar programlamaları yönünden kolaylık sağladığından, en gelişmiş dil olan İngilizce’deki birkaç harfle ifade edilen seslerin tek ses ile ifadesi için İngiltere’de alfabede revizyon çalışmaları yapıldığını da buraya not edelim.           

Aynı şekilde Rusya Federasyonu’nda da bilgisayar programları yapımına daha uygun olan “tek harf/tek ses” esaslı Latin tabanlı bir alfabe düzenlenmesi için çalışıldığı, birkaç yıl içerisinde de uygulamaya geçileceği haberleri alınmaktadır.  Eğer belirtilen çalışma tamamlanır, R.F. Latin esaslı alfabeyi benimserse, otonom cumhuriyetlerimiz bu uygulamaya geçmeyecekler mi? İşte o zaman Çerkesçenin bu sistem ile Türkiye’de öğretildiği anımsanacak ve  yeni bir çalışma yapmaları gerekmeyecektir.

Sovyetlerden ayrılan birçok bağımsız devletin Kiril harflerini bırakıp, Latin esaslı öğrenime geçmeleri de, hangi harfle eğitim yapılması gerektiğinin bir göstergesidir zaten.

ADDER, olumsuz düşünenlere, daima uzlaşmacı ve iyi niyetli bir tavırla yaklaşmıştır. Kiril esaslı öğrenimi hiçbir zaman engellemeye çalışmamıştır. Nitekim T.T. Kurulu Kiril ile eğitimin devam ettirilip ettirilmemesi konusunda ADDER’in görüşünü sorduğunda, isteyenin Kiril harfleri ile okuyup yazmasında bir sakınca olmadığı ifade edilerek, Kiril sistemli öğrenimin kaldırılmasını talep etmemiştir. ADDER’in görüşü, hangi alfabe ile olursa olsun, dünyanın neresinde öğrenilirse öğrenilsin, iki Çerkes’in karşılaşması halinde anadilleri ile konuşup anlaşma imkanının sağlanmasıdır.

Ortaya koyulan çalışma, Çerkeslerin mızıka eşliğinde tahta çalarak oynamaktan başka bir marifetinin olmadığını düşünenlere, ana dilini koruyacak, yaşatacak, yetenekli ve cefakar Çerkeslerin de bulunduğunun ilan ve tasdikidir.

ADDER’in bu çalışması, her şeyi ben bilirim bireyselciliğinin bir kenara bırakılması halinde bütün problemlerin nasıl tek tek çözülebileceğini göstermiş, toplumu ilgilendiren işlerin birlikte düşünülmesi gerektiğini kanıtlamıştır.

Kiril sempatizanları şimdiden sosyal medyada ağır sözlerle sataşmalara ve karalamalara başlamışlardır.

Onlara sözümüz şu: Elinizden geleni ardınıza koymayın. Hodri meydan!

 

Mustafa Saadet

ADDER, Dil Komisyonu Üyesi1678 kez okundu. Yazarlar

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın

Yazarın diğer yazıları

BİR MUSİBET BİN HASİHATTAN EVLADIR - 10/02/2023
STK’larımız büyük bir gayretle topladıkları yardım malzemelerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmakta güçlükle karşılaşmışlardır. Şahsi telefonlarla bilgilendirmeler de kısıtlı kalmıştır.
Temsil Kabiliyetini Yitirmiş, İşlevi Kalmamış İki Sivil Toplum Kuruluşumuz: D.Ç.B. ve KAFFED - 26/10/2022
Geçen 10 sene içinde iletişim, internet ve bilgisayar teknolojisinde yaşanan gelişmeler, artık bir ülkenin izin ve icazet vermesine gerek kalmayacak şekilde yeni imkanlar sunmaktadır.
ATA SÖZLERİNİN YORUMU - 26/01/2022
Atasözünün şimdiki tahrif edilmiş şekliyle söylenmesi mümkün değildir. Çünkü Çerkes’lerin müstakil devleti olmadığı için, sarayları, kralları, hatta iki katlı binaları bile yoktu.
KAFFED, ADIĞE DİLİNE VERDİĞİ ZARARDAN DOLAYI ADDER’DEN ÖZÜR DİLEMELİDİR - 01/08/2021
Tüm enerjimizi, kurumlarımızla ve hemşerilerimizle iş birliği içinde anadilimiz için kullanmak dileğiyle, son sözüm şudur. “ADDER, ÇERKES DİLİNİN YILMAZ VE EBEDİ KORUYUCUSUDUR”
UNUTMAYALIM, UNUTTURMAYALIM. - 27/12/2020
Onlar, her türlü kısıtlayıcı önlemlerin yapıldığı, yasakların konduğu zamanlarda fedakarca kültürümüzü bizlere ulaştırmaya çalıştılar. Bizlere ulaştırılan öz kültürümüzü hiç olmazsa onların anısına hürmeten koruyalım.
YARGI KARARININ ÖNEMİ - 15/11/2020
Ethem hakında kitap yazacağını ifade eden, tarafsız yazar Habraçü Murat‘ın bilhassa bu Düzce katliamını sarahate kavuşturmasını ve tarihin bir karanlık sayfasının daha aydınlatılmasını, kurbanların isimlerini tek tek tespit etmesini beklemekteyim.
TARİHİN KARANLIK BİR SAYFASINI AYDINLATAN KİTAP: GÖNEN-MANYAS ÇERKES SÜRGÜNÜ - 18/10/2020
Kendi soyunun liderlerini acımasızca yok eden, halkının sürülerek felaketine sebep olan Ethem’i kahraman ilan edenlerin Gönen-Manyas Çerkes Sürgünü kitabını okumalarını tavsiye ederim.
SAFLARI SIKLAŞTIRALIM MI? - 16/09/2020
Kanaatimce, bu ayrışmaların giderilmesi için bütün İslam ülkelerinin gerçek din bilginlerinden oluşturulacak bir kurul tarafından doğru İslamiyet esaslarının belirlenmesi yerinde olacaktır.
YENİ PARTİ KURMALAR VE BEKLENTİLER - 12/09/2020
Gösterilen bu bireysellik ve egoizim yapılmamış olmasaydı alınan 17 bin oyun kat kat fazlası alınır, Türkiye’nin siyasi arenasında yerini alır ve partiler içinde ittifak yapılması gerekli parti konumunda olurdu.
 Devamı
ÇOĞULCU TV
adigebze I-II
Nükte!

KISSADAN HİSSE

-Moğollar Buhara’yı kuşattıklarında, uzun süre şehri teslim alamadılar. Cengiz Han Buhara halkına bir haber gönderdi: Silahlarını bırakıp bize teslim olanlar güven içinde olacaklar, ama bize direnenlere asla eman vermeyeceğiz.

-Müslümanlar İki gurup oldu: Bir gurup; asla teslim olmayalım, ölürsek şehit, kalırsak Gazi olur, Şeref’imizle yaşarız dediler. Öbür gurup ise; kan dökülmesine sebep olmayalım, sulh iyidir, hem silah, hem de sayı olarak onlardan azız, gücümüz onlara yetmez, dediler ve teslim oldular.

-Cengiz Han, silah bırakanlara; teslim olmayanlara karşı bize yardımcı olun, galib geldiğimizde şehrin yönetimini size bırakalım dedi. Böylece İki müslüman gurup savaşmaya başladılar. Moğollar’ın da yardımı ile, teslim olanlar galib geldi. Savaştan sonra Cengiz Han teslim olanların silahlarının alınmasını ve kafalarının kesilmesini emretti. Sonra meşhur sözünü söyledi: “Eğer güvenilir olsalardı, bizim için kardeşleri ile savaşmazlardı. Kardeşlerine bunu yapanlar, yarın da bize yapar.”

 

Site İçi Arama

 

Google Site

 

Üyelik Girişi