• https://www.facebook.com/%C3%87erkes-Haklari-Inisiyatifi-1720870914808523/
  • https://twitter.com/CerkesHaklari
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi7
Bugün Toplam208
Toplam Ziyaret1000955
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.108632.2373
Euro34.857634.9973
Semerkew
Murat Özden
murathabracu@hotmail.com
ŞARK-I KARİB, ÇERKES TEAVÜN ÇEKİŞMESİNE BİR BELGE DAHA
13/04/2024

Şark-ı Karibcilerin Çerkesler için statü talebi dile getiren ilk siyasi belgeyi yayınlaması üzerine İstanbul’daki Çerkes Teavün Cemiyeti harekete geçmiş, Ayan’dan Müşir Fuat Paşa ile Merkez Kumandanı Fevzi Paşa öncülüğünde İstanbul’da bulunan birçok Çerkes ileri geleni ve eşraf bu amaçla 12 Ağustos 1921 Cuma günü bir toplantı yapmış ve geçen yazımızda yayınladığımız beyannameyi yayınlamıştı.

O toplantıyı organize eden önemli şahsiyetlerden Fevzi Paşa’nın İkdam Gazetesi’ne verdiği demeci sadeleştirerek vereceğiz.

***

 “Malumunuz olduğu üzere son zamanlarda şahsiyetleri herkesçe malum kimseler tarafından Çerkeslerin de Türklerden ayrılmak fikrinde olduklarına dair uydurma bazı haberleri ortaya attılar. Halbuki bu sözleri söyleyen veya uyduranların bu gibi fikirler beyan etmeğe katiyen hak ve salahiyetleri yoktur. Binanaleyh bizde sükût ikrardan gelir kaziyesiyle mahkûm olmamak İçin toplanıp efkar-ı umumiyeyi tenvir etmeyi lüzum gördük ve bugünkü gazetelerde okuduğunuz veçhile beyannameyi yazdık.

Şimdiye kadar Çerkesler kat’iyen böyle bir fikir beslememişlerdir. Ve bundan sonra da beslemezler. Çerkeslerin vatanı Kafkasya’dır. Olsa olsa Çerkesler Kafkasya’da bir memleket tesis etmek isterler. Halbuki Çerkesler bunu da arzu etmezler.Vakıa Kafkasya’yı unutamazlar. Fakat burasını da Memalik-i Osmaniye’ye ithal etmek isterler. Size şu kadar söyleyebilirim ki Çerkesler bu memlekete Türklerden daha çok bağlıdırlar. Onun içindir ki bir haksızlık görürlerse şiddetle mukabele ederler. Emin olunuz ki Türkler ağladığı vakit Çerkesler de ağlar. Türkler güldüğü vakit Çerkesler de güler. Onlar ekmeğini yedikleri, suyunu içtikleri bir memlekete nankörlük etmezler, bahusus ki Türkler ve Çerkesler din ile de birleşmişlerdir. Bazı kimselerin yüzünden bütün Çerkesleri itham etmek hiç şüphesiz doğru değildir değil mi? Bu gibi kimseler ki bunlar her kavimde her millette bulunabilir. Hatta Türklerin içinde bile vardır. Sonra Türkler bile iki kısma ayrıldı idi. Nitekim Anadolu’da harb eden bir kimsenin babası Kuvayı İnzibatiye’de hizmet etti.

Şimdi şu zamanda bizim için Çerkeslik, Türklük, Araplık sözleri ayıp şeylerdir. Bizim cümlemizin gayesi vatan ve millet-i İslamiyeyi salaha (iyiliğe, kurtuluşa) erdirmektir. Dinimizin emrettiği veçhile millet, millet-i İslamiye; vatan dar-ı İslam’dır. Binaenaleyh Türk, Çerkes, Arap, Laz gibi sözler millet-i İslamiyeyi tefrike (ayrılığa) düşürmekten başka bir şeye yaramaz. Vaktiyle nasıl şarkta bir Müslüman müteessir olursa onun üzüntüsünü Garp’taki duyar üzülürdü. Şimdi de öyle olmalıdır. Bugün Hıristiyan milletleri bile birleşmeye ve birlik olmaya çalıştıkları bir sırada biz böyle dahili ayrılıklarla uğraşacak olursak hiçbirimiz için felah (kurtuluş)olmaz.

Şayet İstanbul halkı bu uydurulan sözlere inanıp da Çerkeslerin de ayrılmak niyetinde olduğu yanlış düşüncesine sapıyorsa bu çok yazık ve esef verici bir haldir. Mamafih gönül isterdi ki bu vadide ne bu gibi sözler söylenilsin ve ne de bunları tekzibe mecbur olalım.” (Alıntı: Şaduman Halıcı, Ethem, e yayınları, s. 300-301)

***

Bu beyanatı Fevzi Paşa Çerkes Teavün Cemiyeti’nin sözcüsü sıfatı ile İkdam Gazetesine veriyor.

Hayranlıkla yaptıklarını okuduğumuz Çerkes Teavün Cemiyeti’nin maalesef boş bir çuval olduğunu üzülerek öğreniyoruz.

Çerkes Teavün Cemiyeti kuşağının neden aydın bir kadro çıkaramadığını da anlıyoruz. Bugün “Çerkes yediği kabı pislemez” deyişinin de Çerkes Teavün Cemiyetinden bize miras kaldığını öğreniyoruz. Hatta bağımsız bir Kafkasya Hayallerinin de olmadığını öğreniyoruz üzülerek. Fevzi Paşa’nın “Çerkeslerin memleketi Kafkasya’dır.Olsa olsa Çerkesler Kafkasya’da bir memleket tesis etmek isterler. Halbuki Çerkesler bunu da arzu etmezler. Vakıa Kafkasya’yı unutamazlar. Fakat burasını da memalik-i Osmaniye’ye ithal etmek isterler (Kafkasya’yı da Osmanlı Mülküne katmak isterler). Çok net şekilde Şark-i Karibcilerin bunak paşalar diye suçladığı Çerkes Teavün Cemiyeti’nin, istisnalar hariç, Çerkeslik için hiç bir gelecek tasavvurunun olmadığını görüyoruz.

Bu konuya devam edeceğiz.


392 kez okundu. Yazarlar

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın

Yazarın diğer yazıları

KIZILORDU KOROSU’NA GEÇİT YOK! - 25/04/2024
Her şeye rağmen bu konserlerin yapılmasında ısrar edilirse, Kızılordu Korosu'nu her şekilde protesto edeceğimizi ve pişman edeceğimizi de bilin!
ETHEM, CELAL BAYAR’A YAZDIĞI MEKTUPTA KÜRTLER İÇİN ÖZERKLİK, ÇERKESLER İÇİN AZINLIK HAKKI İSTEDİ. - 20/04/2024
Ethem meselesi bir çelişkiler yumağıdır. Ondan bir hain çıkarmaya çalışan güruh, onlarca kitap yazmasına rağmen henüz bunu başaramamıştır. Ondan bir kahraman çıkarmaya çalışanların eli de T.C. yasaları ve saldırıları nedeniyle bağlıdır.
ŞARK-I KARİB, ÇERKES TEAVÜN ÇEKİŞMESİ - 07/04/2024
Osmanlı döneminde Çerkesler iki önemli Cemiyet oluşturdular. Bunlardan birincisi 1908 yılında Çerkes Osmanlı paşaları tarafından kurulmuş olan “Çerkes İttihad ve Teavün Cemiyeti”dir. İkincisi 1921'de“Şark-ı Karib Çerkesleri Temini Hukuk Cemiyeti"dir.
SİYASİ KİMLİĞİ, ÇERKESLİĞİNİN ÖNÜNDE OLANLAR. - 23/03/2024
Tarih, yaptıklarımız ve yapmadıklarımızla bizleri yargılayacak. Çerkes kimliğinin görünür kılınması ve Çerkes kimlik bilincinin yükselmesi adına, İshak Akbay’a oy vermek tarihsel bir sorumluluktur.
ARTIK ÇERKESLER DE DAMGALARINI VURMAYA BAŞLADI - 05/12/2023
Ankara’dan Saim Tuc, İstanbul’dan Mustafa Bakıcı ve Londra’dan Muhittin İzzet Kandur’u sonsuzluğa uğurladık. Her biri “nev-i şahsına münhasır” dedikleri gibi çok değerli kişiliklerdi. Asla yerleri doldurulamayacak kimselerdir.
YENİ AÇILIMLAR YAPMAK GEREKİYOR - 07/10/2023
Biz de hem repertuarımızı genişletmek, hem de Çerkesce daha geniş kitlelere ulaşmak için, Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Türk Pop ve protest müziği parçalarını Çerkesce’ye çevirip Maksıme‘de icra edeceğiz.
ETHEM MESELESİNE ÇERKESLER NASIL BAKMALIDIR? - 12/09/2023
Türk Tarih tezinin temel taşı olan Nutuk’ta Ethem Bey’le ilgili bu ifadeler durduğu sürece Ethem Beyin hainliğinin ortadan kalkması mümkün değildir.
“RUSYA’NIN DOSTLARI DÜŞMANIMIZ, DÜŞMANLARI DOSTUMUZDUR” - 23/07/2023
Kim ki Rusya’nın dostudur, bilin ki Çerkes Halkının düşmanıdır. Bunun Çerkes, Türk, Abhaz, Oset, Çeçen olması fark etmez.
WAGNER, RUSYA’YA AYNA TUTTU - 27/06/2023
Ancak görülen manzara, yirmi beş bin kişilik bir askeri gücün Rusya’yı teslim alma kapasitesinin olduğunu ortaya çıkarmıştır.
 Devamı
adigebze I-II
Nükte!

KISSADAN HİSSE

-Moğollar Buhara’yı kuşattıklarında, uzun süre şehri teslim alamadılar. Cengiz Han Buhara halkına bir haber gönderdi: Silahlarını bırakıp bize teslim olanlar güven içinde olacaklar, ama bize direnenlere asla eman vermeyeceğiz.

-Müslümanlar İki gurup oldu: Bir gurup; asla teslim olmayalım, ölürsek şehit, kalırsak Gazi olur, Şeref’imizle yaşarız dediler. Öbür gurup ise; kan dökülmesine sebep olmayalım, sulh iyidir, hem silah, hem de sayı olarak onlardan azız, gücümüz onlara yetmez, dediler ve teslim oldular.

-Cengiz Han, silah bırakanlara; teslim olmayanlara karşı bize yardımcı olun, galib geldiğimizde şehrin yönetimini size bırakalım dedi. Böylece İki müslüman gurup savaşmaya başladılar. Moğollar’ın da yardımı ile, teslim olanlar galib geldi. Savaştan sonra Cengiz Han teslim olanların silahlarının alınmasını ve kafalarının kesilmesini emretti. Sonra meşhur sözünü söyledi: “Eğer güvenilir olsalardı, bizim için kardeşleri ile savaşmazlardı. Kardeşlerine bunu yapanlar, yarın da bize yapar.”

 

Site İçi Arama

 

Google Site

 

Üyelik Girişi