• https://www.facebook.com/%C3%87erkes-Haklari-Inisiyatifi-1720870914808523/
  • https://twitter.com/CerkesHaklari
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam62
Toplam Ziyaret780738
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar9.72949.7684
Euro11.320411.3657
Semerkew
Murat Özden
murathabracu@hotmail.com
ÇERKESLER AZINLIK HAKLARINDAN NEDEN YARARLANAMIYOR?
22/11/2020
   Sevgili Okuyucularım,
  On yıla yakın bir zamandan beri, Çerkeslerin dünyasına alışkın olmadıkları kavramları sokmaya çalışıyoruz. Çerkes Davasının siyasallaştırılması, Çerkes Milliyetçiliği, Anadil Eğitimi, Çerkesler için siyasi statü, Çerkeslerin Milli Siyaseti, Çerkes Televizyonu, Gönen-Manyas Çerkes Sürgünü, azınlık hakları konuları üzerinde Çerkeslerin düşünmeye başlaması İçin çaba sarfediyoruz.
  Gösterdiğimiz bu çabalar, halkımız üzerinde heyecan yaratıp, düşünme ve harekete geçme konusunda hareketlenmeler yaratırken, çok önemli bir kesiminde de korku ve direnç yaratıyor.
Bir halk göz göre göre, kendisini yok etmek için yemin etmiş Türk ırkçılarının neden destekçisi olur? Kendisini kesmek için pusuya yatmış katilinin bıçağını gidip neden yalar?
  Bu soruların cevabını bularak, halkımızı kuşatan bu korku çemberinden çıkaramadığımız sürece Çerkes meselesi için atacağımız bütün çabalar sonuçsuz kalacaktır.
  Doğal asimilasyon girdabı içerisinde olup, ”Çerkeslere hiç bir baskı, uygulanmamıştır. Bilakis ben Çerkes olduğumu söylediğimde saygı görüyorum“ diyen zavallılar için bir mesele yoktur. Çerkesler, derneklerinde oynaya oynaya yok olmayı kabul etmiş folklorik unsurlar olmayı kabul ettikleri sürece hiç bir sorun yoktur. Ama siyasi bir talep dile getirmeye kalktığınızda Çerkes Ethem gibi, Şark-i Karib Çerkesleri Temini Hukuk Cemiyeti gibi, Gönen-Manyas Çerkesleri gibi hemen hain ilan edilirsiniz ve Türk ırkçılığı tepenize binip boğazınızı sıkmaya başlar.
***
  24 Ekim 1921 tarihinde İzmir’de toplanmış olan, yirmi şubesi bulunan Şark-i Karib Çerkesleri Temini Hukuk Cemiyeti bir bildiri yayınlamıştı.
  Uzun bir giriş bölümünden sonra, dört maddeden oluşan siyasi bir bildiri yayınladılar. Bildirinin talepleri şöyleydi:
  1- Ulaşılacak barışta, Yakındoğu’da azınlık halindeki milletlerin hukuk ve siyasi menfaatlerini kapsayacak madde kapsamında bütün Çerkesleri de kapsaması.
  2- Çerkeslerin Anadolu’da Rum unsuruyla eşit hukuk ilkeleriyle yazgı birliği çerçevesinde bir arada yaşayacağı,
  3- Çerkeslerin kayıplarıyla ilgili barış anlaşması imzalayacak Türk hükümetinin tazminat ödemesini sağlamak,
  4- Sulh Kkonferansı’na Çerkeslerin milli menfaatlerini savunacak yetkili delegelerin davet edilmesi.
  Diaspora tarihinde ilk defa, Çerkesler için siyasi bir talep dile getiren rahmetli olan bu büyüklerimiz işkencelerin en büyüklerine tabi tutuldular. Türkiye dışına çıkamamış olanlar yargısız infazlarla öldürüldüler. Lozan anlaşmasındaki genel af kapsamı dışında bırakılan 150 kişilik hainler listesine, Şark-i Karibcilerden 19 kişi ilave edildi. Gönen-Manyas Çerkes Sürgünü’nün en önemli nedenlerinden biri de yayınlanan bu bildiri ve yaptıkları örgütlenmedir.
  Ulusal azınlık hakları talebi dile getirmek bedel ödemeyi göze alabilecek yürekli insanlar gerektirmektedir. Malesef 1921’den bu yana bu yürekliliği gösterebilmiş bir Çerkes kurumu ya da kişi hala çıkabilmiş değildir.
  Bu yürekliliği gösterenleri hatırlayıp rahmetle anmak şöyle dursun, kendini Türklükle özdeşleştirmiş bazı aydın geçinen Çerkesler de bu yürekli insanları ihanetle suçlamaktadırlar. Çünkü korku -kendileri itiraf edemese de- genlerine işlemiştir.
İşte o korku çemberini kırmak, hem kendi içimizde vereceğimiz mücadele ile hem de dünyada gelişen çoğulcu iklimi anlayarak ve dayanışarak mümkün olacaktır.
***
   Sevgili Okuyucular,
  Malesef bizim toplumumuzda azınlık olmayı aşağılık bir şey olarak gören bir anlayış var. Bu da “biz bu ülkede asli unsuruz, kurucu unsuruz” diyen asimilasyonun değirmenine su taşıyan yanlış bir davranış biçimini ortaya çıkarıyor.
  Azınlık, sayıca genelden az olanı ifade eder. Bu etnik, dini, mezhebi, dilsel ya da renk olabilir. Çoğunluk karşısında dezavantajlı durumda olan azınlıklara karşı gelişmiş demokrasiler pozitif ayrımcılık uygulayarak destek olmaktadırlar.
  Ancak geri, ırkçı ve ilkel yönetimler bir zenginlik kaynağı olabilecek azınlıklarını yok etme gayreti içerisindedirler.
  Malesef yaşadığımız ülkemiz olan Türkiye de azınlıklarını yok etme konusunda üstün bir gayret içerisindedir. Müslüman olmayan Hıristiyan azınlıklar Türkiye’de yok olma noktasına getirilmiştir. Türk olmayan Müslüman azınlıklar ise ideolojik anlamda Müslümanlık anlamında kuşatılarak ümmet düşüncesi tarafından asimile edilirken, her türlü baskı yöntemleri ile yok edilmeye çalışılmaktalar.
  Çerkesler, Lazlar, Arnavutlar, Pomaklar, Boşnaklar, Romanlar yok olma noktasına gelmişlerdir. Bu duruma şu anda sadece Kürtler direnebilmektedir.
  Ancak Türkiye’de dünya dışında kalabilecek bir ülke değildir. Dünyanın dışında kalmamak ve Avrupa’nın refahından pay almak için girdiği Avrupa Birliği yolculuğu Türkiye’yi istese de istemese de demokratikleştirmektedir.
  1949 yalında dahil olduğu Avrupa Konseyi’nden bir türlü Avrupa Birliği üyeliğine geçememektedir. Ancak girdiği bu yolculuk Türkiye’yi bağlayacak bir çok belgenin altına imza atmaya mecbur bırakmaktadır.
  Türkiye’nin AB sürecinde imza attığı en önemli belgelerden biri de 1 Şubat 1995 tarihindeki “Ulusal Azınlıkların Korunmasına İlişkin Çerçeve Sözleşme”dir.
  Avrupa Konseyi üyesi devletler ve diğer bazı devletler tarafından imzalanmıştır. Türkiye Avrupa Konseyi’nin 1949’dan beri üyesidir.
32 maddeden oluşan “Ulusal azınlıkların korunmasına ilişkin Çerçeve sözleşme”sinin 5 ve 6. maddelerini Türkiye’nin uymayı kabul ettiği şeyleri bilmeniz açısından paylaşıyorum.
  MADDE 5-
  1- Taraflar ulusal azınlıklara mensup kişilerin kendi kültürlerini yaşatmaları ve geliştirmeleri ve kimliklerinin asli öğeleri, yani dinlerini, dillerini, geleneklerini ve kültürel miraslarını korumaları İçin gerekli koşulları sağlamayı taahhüt ederler.
  2- Genel bütünleşme politikaları çerçevesinde alınan önlemler saklı kalmak kaydıyla, taraflar ulusal azınlıklara mensup kişilerin kendi istençlerine karşın asimilasyonu amaçlayan politika ve uygulamalardan kaçınırlar ve bu kişileri böyle bir asimilasyonu amaçlayan her hangi bir eyleme karşı korurlar.
 
  MADDE 6-
  Taraflar, kültürlerarası diyalog  ve hoşgörü ruhunu teşvik eder ve ülkeleri üzerinde yaşayan bütün kişilerin arasında, bu kişilerin etnik, kültürel, dilsel ve dinsel kimliğinden bağımsız olarak, özellikle de eğitim, kültür ve kitle iletişim alanlarında karşılıklı saygı ve anlayış ve işbirliğinin geliştirilmesi için etkili önlemleri alırlar.
***
  Otuziki maddeden oluşan bu “Ulusal Azınlıkların Korunmasına İlişkin Çerçeve Sözleşme“nin tamamını mutlaka okuyun.
  Türkiye azınlıklarını koruyacağına ve onlara destek olacağına dair, uluslararası bir sözleşme de taahhütte bulunmuştur. Türkiye’nin taahhüdünü yerine getirmesini istemek en tabii hakkımızdır.
  Tüm bunlara rağmen Türkiye gibi bir ülkede hak elde etmenin mutlaka bir bedeli vardır. Bu bedeli ödemeyi göze alabilecek olanlar sayesinde, Türkiye demokratikleşme sürecine girecek ve ulusal azınlık haklarını teslim etmek zorunda kalacaktır.
  Öyleyse her şeye inat, mücadele bayrağını yükselmeye devam edeceğiz.


705 kez okundu. Yazarlar

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın

Yazarın diğer yazıları

HAUTİ VE ŞÜREKASI, RUSYA’YA HİZMETTE SINIR TANIMIYOR - 17/10/2021
DÇB (Dünya Çerkes Birliği) adını taşıyan bir kurum, biz “Kabrdeydik ve Kaberdey kalacağız” diyerek mikro milliyetçiliğe halkı saptırarak bölünmenin kitabını yazıyor.
DÜNYA ÇERKES KONGRESİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER - 03/10/2021
Netleşmemekle birlikte, isminin “DÜNYA ÇERKES KONGRESİ” olması hususunda bir anlayış birliğinin olduğu söylenebilir.
ITC=CHP=DP=AP=MHP=MSP=AKP - 20/09/2021
Cumhuriyet tarihi içerisinde kurulmuş olan bütün düzen partileri İslam soslu Türk ırkçısıdırlar. Farklılıklara hoşgörüleri ve tahammülleri yoktur. Hiç birinin diğerinden farkı yoktur.
ÇERKES ETHEM, DERSİM, KILIÇDAROĞLU VE CHP ÜZERİNE - 12/09/2021
Oturduğu koltuk İçin, kendi soydaşları, akrabaları ve yakınları adına tek kelam edememiş Kılıçdaroğlu Çerkes Ethem ve Çerkesler adına tek kelime edemez.
ALİ SEYİT PAŞA KOLLEKTİF YALANINA İNANACAKMIYIZ? - 30/08/2021
Çerkeslere ağır baskıların startı verilip, askeri okullarda okuyan çocuklar atılırken, rütbesi ferikliğe (Korgeneral) yükseltilmiş bir kimsenin Çerkesler için kılını kıpırdatmış olması mümkün müdür?
ASLAN ARI ANISINA - 24/08/2021
Gıyaben tanıştığımız Aslan Arı ağabeyimizle mahkemede izleyeceğimiz tavrı konuşmak İçin bir araya geldiğimizde “sakın mahkemede korkup geri adım atmayasın” dediğinde nasıl sevindiğimi anlatamam.
ÇERKES ETHEM KAZANSAYDI NASIL OLURDU? - 14/08/2021
Eğer Milli Mücadeledeki iç savaşı bir askeri bürokrat olan Mustafa Kemal değil de bir Bolşevik olan Çerkes Ethem kazansaydı, Türkiye Halkları bugün çok daha özgür, çok daha kardeş çok daha mutlu olurlardı.
MUSTAFA KEMAL DİKTATÖRLÜK TARTIŞMASININ NERESİNDEDİR ? - 01/08/2021
İstiklal Mahkemeleri de Kemalist yönetimin cellatlarıydı. Hiç bir üyesi hukukçu olmayan İstiklal Mahkemelerinde avukat ve savcı da yoktu. Mahkeme iddiaları sıralıyor ve hükmünü veriyordu. Mahkeme kararlarına itiraz da mümkün değildi.
İSMAİL CANBULAT, ETHEM’DEN DAHA BÜYÜK ZULÜM GÖRDÜ - 17/07/2021
Böylesine hukuksuz ve ahlak yoksunu yüzlerce kararla İstiklal Mahkemeleri, Mustafa Kemal’in diktatörlüğünü pekiştirmişlerdi.
 Devamı
ÇOĞULCU TV
adigebze I-II
Nükte!

KISSADAN HİSSE

-Moğollar Buhara’yı kuşattıklarında, uzun süre şehri teslim alamadılar. Cengiz Han Buhara halkına bir haber gönderdi: Silahlarını bırakıp bize teslim olanlar güven içinde olacaklar, ama bize direnenlere asla eman vermeyeceğiz.

-Müslümanlar İki gurup oldu: Bir gurup; asla teslim olmayalım, ölürsek şehit, kalırsak Gazi olur, Şeref’imizle yaşarız dediler. Öbür gurup ise; kan dökülmesine sebep olmayalım, sulh iyidir, hem silah, hem de sayı olarak onlardan azız, gücümüz onlara yetmez, dediler ve teslim oldular.

-Cengiz Han, silah bırakanlara; teslim olmayanlara karşı bize yardımcı olun, galib geldiğimizde şehrin yönetimini size bırakalım dedi. Böylece İki müslüman gurup savaşmaya başladılar. Moğollar’ın da yardımı ile, teslim olanlar galib geldi. Savaştan sonra Cengiz Han teslim olanların silahlarının alınmasını ve kafalarının kesilmesini emretti. Sonra meşhur sözünü söyledi: “Eğer güvenilir olsalardı, bizim için kardeşleri ile savaşmazlardı. Kardeşlerine bunu yapanlar, yarın da bize yapar.”

 

Site İçi Arama

 

Google Site

 

Üyelik Girişi